Via ons online platform Regioplan Verbindt kunt u snel en eenvoudig contact met anderen opnemen en onderhouden. Dat contact kan gericht zijn op informeren, vragen, betrekken, samenwerken, leren of professionaliseren. Het platform heeft een zeer professionele uitstraling en voelt ‘eigen’ en vertrouwd door het gebruik van een eigen banner, foto of koppeling aan de eigen website. De toegang tot het platform kan heel open zijn, of juist beperkt worden tot de eigen leden.

Gebruikers van ons platform

We gebruikten ons platform onder meer voor een behoeftenonderzoek onder leden van de VO-Raad en voor discussies over de inrichting van een Schuldhulpverleningsacademie.

 

Kijk op het platform

 

Vragen over ons platform? Neem contact op met onze collega’s:

Onze diensten

Wij helpen overheden, non profit-instellingen, brancheorganisaties en bedrijven met onderzoek, advies en detachering.

Beleid onderzoeken

Snel en verantwoord in beeld krijgen hoe beleid uitgevoerd wordt en wat de effecten zijn.

Beleid uitvoeren

Mensen, advies en tools om te helpen bij het uitvoeren en verbeteren van beleid.

Beleid ontwikkelen

Van brainstormen over een idee tot volledige implementatietrajecten.

Werkvelden

Door het verbinden van onze expertise op de verschillende werkvelden komen we tot waardevolle inzichten en verrassende oplossingen voor complexe beleidsvragen.