Via ons online platform Regioplan Verbindt kunt u snel en eenvoudig contact met anderen opnemen en onderhouden. Dat contact kan gericht zijn op informeren, vragen, betrekken, samenwerken, leren of professionaliseren. Het platform heeft een zeer professionele uitstraling en voelt ‘eigen’ en vertrouwd door het gebruik van een eigen banner, foto of koppeling aan de eigen website. De toegang tot het platform kan heel open zijn, of juist beperkt worden tot de eigen leden.

Gebruikers van ons platform

We gebruikten ons platform onder meer voor een behoeftenonderzoek onder leden van de VO-Raad en voor discussies over de inrichting van een Schuldhulpverleningsacademie.

 

 

Vragen over ons platform? Neem contact op met onze collega’s:

Diensten

Werkvelden