Nog geen 18 jaar en wegblijven van school? Dan is de kans groot dat een minderjarige te maken krijgt met de leerplichtambtenaar. Hoe gaat de leerplichtambtenaar het beste te werk en hoe borg je dat overal een vergelijkbare werkwijze wordt gevolgd? De voornaamste partners in de verzuimketen, te weten het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, Stichting HALT en de branchevereniging leerplichtambtenaren en RMC (Ingrado) stelden zichzelf deze vragen. Ze vroegen ons een Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) te ontwikkelen, met meer aandacht voor tijdige inzet van passende hulp en minder systematische inzet op een strafrechtelijke aanpak van verzuim.

Collega Jos Lubberman heeft het ontwikkelingstraject in opdracht van Ingrado begeleid. In intensieve werksessies met leerplichtambtenaren en partners in de schoolverzuimketen is gewerkt aan een breed gedragen aanpak. Samen met Maartje Timmermans is tevens een signaleringsinstrument ontwikkeld dat leerplichtambtenaren helpt bij het kiezen van de gewenste ‘route’ binnen de methodische aanpak. Dit instrument maakt integraal deel uit van de aanpak. De MAS is in maart 2017 gelanceerd en wordt sindsdien blijvend gemonitord.

Quote over de MAS van een beleidsmedewerker van Ingrado

Klik hier voor meer informatie over de MAS of neem contact op met Jos:

Onze diensten

Wij helpen overheden, non profit-instellingen, brancheorganisaties en bedrijven met onderzoek, advies en detachering.

Beleid onderzoeken

Snel en verantwoord in beeld krijgen hoe beleid uitgevoerd wordt en wat de effecten zijn.

Beleid uitvoeren

Mensen, advies en tools om te helpen bij het uitvoeren en verbeteren van beleid.

Beleid ontwikkelen

Van brainstormen over een idee tot volledige implementatietrajecten.

Werkvelden

Door het verbinden van onze expertise op de verschillende werkvelden komen we tot waardevolle inzichten en verrassende oplossingen voor complexe beleidsvragen.