Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn complexe problemen en professionals zijn daarom wettelijk verplicht om met een recentelijk aangescherpte meldcode te werken om zo sneller en adequater hulp te verlenen. Met de Meldcodetour moet het gebruik van de aangescherpte meldcode worden gestimuleerd en verbeterd.

Huiselijk geweld en kindermishandeling lijken vrijwel onoplosbare problemen. Ondanks de grote inspanningen en investeringen van de afgelopen decennia in de aanpak hiervan hebben we te maken met een probleem dat niet kleiner wordt en een aanpak die onvoldoende werkt. Prevalentiecijfers blijven onverminderd hoog en een recidive van vijftig procent is eerder regel dan uitzondering. Het landelijk programma Geweld hoort nergens Thuis beoogt een doorbraak te forceren in de effectiviteit van de aanpak. Eén van de actiepunten in dit programma is het bevorderen van een goed gebruik van de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling stamt uit 2013, maar is per 1 januari 2019 aangescherpt. De aangescherpte meldcode maakt dat professionals verplicht zijn om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis en/of zelf adequate hulp aan te bieden aan betrokkenen. Veilig Thuis heeft bovendien een radarfunctie gekregen: hier komen alle signalen bij elkaar en wordt informatie over de veiligheid in een situatie beschikbaar gesteld. Naast de nieuwe meldcode werken de professionals met afwegingskaders die zijn afgestemd op hun eigen beroepsgroep.

Wat doen wij?

Om het gebruik van de aangescherpte meldcode te bevorderen, organiseren wij samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en diverse kennisinstituten de Meldcodetour. Dit houdt in dat in elke veiligheidsregio (28 in totaal) bijeenkomsten worden georganiseerd voor alle relevante professionals, waar zij worden voorgelicht over het gebruiken van de aangescherpte meldcode en de afwegingskaders. Zo worden professionals gestimuleerd in het sneller en beter signaleren van vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Meldcodetour of wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met Frank Kriek.

Onze diensten

Wij helpen overheden, non profit-instellingen, brancheorganisaties en bedrijven met onderzoek, advies en detachering.

Beleid onderzoeken

Snel en verantwoord in beeld krijgen hoe beleid uitgevoerd wordt en wat de effecten zijn.

Beleid uitvoeren

Mensen, advies en tools om te helpen bij het uitvoeren en verbeteren van beleid.

Beleid ontwikkelen

Van brainstormen over een idee tot volledige implementatietrajecten.

Werkvelden

Door het verbinden van onze expertise op de verschillende werkvelden komen we tot waardevolle inzichten en verrassende oplossingen voor complexe beleidsvragen.