21 maart: Internationale Dag Tegen Racisme en Discriminatie

21-03-2024

In het kader van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie bundelen we een selectie van inzichten uit onze ervaringen uit de praktijk over het goed en volwaardig vertegenwoordigen van doelgroepen in onderzoek.

Lancering Handreiking aanpak stalking: webinar op 4 april

20-03-2024

Ben jij benieuwd hoe je de handreiking rondom de aanpak van stalking het beste kunt inzetten in jouw regio? Neem dan deel aan het webinar ‘Samenwerken met de handreiking aanpak stalking’ op 4 april tussen 10:00 en 12:00 uur.

NSOC: samenwerkingsverband tegen ondermijnende criminaliteit met twee jaar verlengd

19-03-2024

De Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) is een belangrijk initiatief in de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Voor het ministerie van Justitie en Veiligheid evalueerden we de manier waarop uitvoering is gegeven aan het Actieplan NSOC, de opbrengsten die daaruit zijn voortgekomen, en welke potentiële meerwaarde deze multidisciplinaire samenwerking heeft voor de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.

Weet jij echt hoe gender leidt tot geweld in relaties?

08-03-2024

Wat hebben intieme terreur, stalking en femicide met elkaar gemeen? Dat één van de oorzaken onder het geweld ligt in gender: in de verwachtingen die we als samenleving aan man- en vrouwzijn koppelen. Die verwachtingen leiden tot rollen en patronen, veelal onbewust, die een rol spelen in de totstandkoming en escalatie van geweld in (ex-)partnerrelaties.

Leidschendam-Voorburg: wat zijn de ervaringen van inburgeraars?

27-02-2024

Wat zijn de ervaringen van inburgeraars met de nieuwe verplichtingen die voortvloeien uit de Wet inburgering (Wi2021) en met de bijbehorende dienstverlening? In opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg voeren we dit jaar een kwalitatief monitoringsonderzoek uit naar die vraag.

Update criminaliteitsonderdelen Nationale Drug Monitor (NDM)

21-02-2024

De Nationale Drug Monitor (NDM) geeft jaarlijks inzicht in de actuele trends en cijfers rondom drugscriminaliteit, middelengebruik en daaraan gerelateerd strafbaar gedrag. Vandaag is weer een update van deze onderdelen - met bijbehorende factsheet - verschenen.

“Erg interessant om deze AI-revolutie van dichtbij mee te maken”

20-02-2024

Ook binnen onderzoeksbureaus als Regioplan zal kunstmatige intelligentie (AI) een steeds grotere rol gaan spelen, zo is de algehele verwachting. Aan onze dataspecialist Cyriel de Ceuninck van Capelle de taak om alle mogelijkheden te verkennen en concrete toepassingen te ontwikkelen. “Een tool als ChatGPT biedt op papier enorm veel mogelijkheden.”

Cliëntenparticipatie: vervelende verplichting of de moeite waard?

06-02-2024

Hoe betrek je cliënten op een goede manier bij beleidsvorming? In opdracht van het ministerie van SZW deden we onderzoek naar de vraag hoe cliëntenparticipatie wordt gezien én naar de knelpunten en uitdagingen die de betrokken partijen in de praktijk ervaren.

“Leren, onderzoeken en veranderen gaan bij actieonderzoek hand in hand”

30-01-2024

Actieonderzoek is voor actieonderzoeker Stefanie de Cuba bij uitstek een ‘creatief proces’, dat ruimte biedt om samen te ontdekken, te leren en aan te passen. “Zeker bij opgaves waarvoor geen eenduidige oplossingen bestaan of bij vragen zonder één goed antwoord, heeft actieonderzoek een grote meerwaarde.”

Slotconferentie: Oekraïense vluchtelingen op de arbeidsmarkt

24-01-2024

Samen met OpenEmbassy deden we afgelopen jaar (met financiering van Instituut Gak) onderzoek naar de arbeidsmarktparticipatie van Oekraïense vluchtelingen, om hieruit lessen te kunnen trekken voor Oekraïners zelf én voor andere groepen nieuwkomers. Donderdag 18 januari presenteerden we onze bevindingen tijdens een inspirerende slotconferentie.