Huiselijk geweld: vergeet de rol van gender niet!

12-02-2020

Onlangs rapporteerde GREVIO over de naleving door Nederland van het Verdrag van Istanbul. Zij benadrukken daarbij het belang van het onderscheid tussen mannen en vrouwen in de aanpak van huiselijk geweld. Wij ontwikkelden enkele jaren geleden een toolkit om dit onderscheid in beleid en uitvoering te ondersteunen.

Oplossingen voor het lerarentekort

04-02-2020

Vorige week was de landelijke staking in het onderwijs. Wij organiseerden een bijeenkomst voor schoolbestuurders, schoolleiders en HR-medewerkers van scholen in het primair onderwijs.

Inspiratiesessie Lerarentekort

23-01-2020

Het tekort aan leraren in het primair onderwijs neemt landelijk toe. Scholen en gemeenten gaan op verschillende manieren om met het lerarentekort, maar een goed overzicht van concrete oplossingen en overwegingen hierin ontbreekt. Daarom organiseert Regioplan op 30 januari, tijdens de tweedaagse onderwijsstaking, een inspiratiesessie over het lerarentekort.

Kansrijk leren kiezen voor een goede toekomst

13-01-2020

Met het project BRIDGE wil het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid de positie van jongeren van Rotterdam-Zuid op de arbeidsmarkt versterken. Met ons onderzoek hebben we ervaren opbrengsten en aangrijpingspunten voor doorontwikkeling van het project in kaart gebracht.

Voor het voetlicht: Sanne Berends

08-01-2020

Onze collega Sanne Berends heeft recentelijk haar proefschrift 'Acquiring Dutch quantitative ER' succesvol verdedigd. Het is een taalkundig proefschrift naar de verwerving van het Nederlands (meer specifiek: de verwerving van Nederlandse kwantitatieve constructies). Zij kijkt tevreden terug op deze dag en vertelt ons meer over haar promotieonderzoek.

Vrijwillige ouderbijdrage: nu echt vrijwillig

20-12-2019

De vrijwillige ouderbijdrage in het onderwijs staat al jaren ter discussie. Deze week werd ons onderzoek ‘Scenario’s vrijwillige ouderbijdrage po en vo’ uit 2018 weer actueel door een nieuw wetsvoorstel hierover

Meerkosten waterschapsverkiezingen in 2019 11,2 miljoen euro

19-12-2019

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de organisatie van de waterschapsverkiezingen. Voor de organisatie en uitvoering van deze verkiezingen zijn de waterschappen gemeenten wettelijk een vergoeding verschuldigd. Het voorliggende onderzoek levert de VNG en UvW een basis om deze vergoeding vast te stellen.

Onderzoek naar subsidie Internationalisering: bereik kan beter

16-12-2019

Evaluatie van de subsidie 'Internationalisering onderwijs in po en vo'; een gewaardeerde en beleidsmatig zinvolle subsidie, maar de bekendheid kan beter.

Seksuele uitbuiting in Amsterdam, een onderzoek naar aard en patronen

11-12-2019

Seksuele uitbuiting komt voor in Amsterdam. Maar eigenlijk weten we nog niet zoveel over de aard ervan. Met welke vormen kunnen slachtoffers te maken krijgen? En voelen zij zich eigenlijk wel slachtoffer? Hoe gaan daders te werk? En wat kunnen gemeenten doen?

Regioplan wint NSV-VBO Prijs voor Beleidsonderzoek 2019

04-12-2019

In de afgelopen twee jaar voerde Regioplan een onderzoek uit naar de Amsterdamse aanpak statushouders. Dit onderzoek won onlangs de NSV-VBO Prijs voor Beleidsonderzoek 2019.