Financieel veilig ouder worden met Lokale Allianties

05-07-2019

Lokale Allianties, waarin banken, notarissen, mentoren en bewindvoerders samenwerken met hulpverleners, blijken een effectief middel te zijn om financieel misbruik van ouderen te voorkomen, tijdig te signaleren en als het dan toch gebeurt, aan te pakken.

Project Familiecontact voor familieleden van geradicaliseerde jongeren

05-07-2019

Ouders van geradicaliseerde moslim-jongeren zijn vaak dubbel slachtoffer: zij verliezen hun kind en ze worden door de gemeenschap met de nek aangekeken. Wij evalueerden het project Familiecontact van het Landelijk Steunpunt Extremisme dat families ondersteuning aanbiedt bij de rouwverwerking en het weerbaar worden tegen radicalisering en extremisme.

Flexibele schooltijden toch niet van de baan

03-07-2019

Onder druk van de Tweede Kamer worden flexibele schooltijden toch mogelijk voor basisscholen. De precieze voorwaarden waaronder dit gaat mogen, moeten nog worden vastgesteld.

Gezond met Fit@weekendacademie

25-06-2019

De Weekend Academie wil een gezonde leefstijl van kinderen bevorderen en heeft daarvoor, met subsidie van FNO, Fit@Weekendacademie ontwikkeld. Wij hebben met onderzoek de ontwikkeling van de methodiek ondersteund.

Meldcodetour 2019-2020

24-06-2019

Samen met VNG Congressen voeren wij de meldcodetour 2019-2020 uit. In 28 Veilig Thuis regio´s organiseren we grootschalige bijeenkomsten voor ´meldcodeplichtige´ professionals om hen beter toe te rusten in het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Maatschappelijk verantwoord incasseren bij zwerfjongeren met schulden? Maak maatwerk toegankelijk!

29-05-2019

Zwerfjongeren met schulden bevinden zich in een ingewikkelde en kwetsbare positie. Overheidsinstanties willen schulden graag maatschappelijk verantwoord incasseren. Om de overheidsincasso bij zwerfjongeren te verbeteren, signaleren wij een aantal knelpunten.

Wetenschap & technologie in het DNA van Gelderse basisscholen

16-05-2019

De provincie Gelderland wil samen met de Gelderse scholen de implementatie van Wetenschap & Techniek (W&T) in het primair onderwijs in Gelderland versnellen en versterken.

Is het tijd voor nieuwe afspraken over sponsoring in het onderwijs?

13-05-2019

Om de zoveel tijd laait de discussie over sponsoring in het onderwijs weer op. Mag dat wel, onderwijs sponsoren? Komt de onafhankelijkheid van het onderwijs daar niet van in het gedrang? En versterkt sponsoring niet de ongelijkheid tussen scholen?

Vmbo voorop: digitale centrale examens worden regulier

09-05-2019

Minister Slob staat positief tegenover het regulier maken van de digitale centrale examens in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo. Dit schrijft hij in een recente brief aan de Tweede Kamer.

Vermindert de gemeente Amsterdam de Airbnb-drukte?

02-05-2019

Amsterdams beleid vermindert beschikbaarheid Airbnb-locaties.