Wat Youtube reacties ons kunnen vertellen over radicalisering

20-01-2021

De coronamaatregelen leiden tot steeds meer woede en frustratie met extreme uitingen tot gevolg. Met behulp van een webscraper verzamelden we alle reacties op bepalende persconferenties over corona-maatregelen en gingen in deze reacties op zoek naar radicale uitingen.

Baanverlies door de coronacrisis een belangrijke reden om een kosteloos ontwikkeladvies aan te vragen

03-12-2020

In augustus meldden 22.000 mensen zich aan voor een kosteloos ontwikkeladviestraject. Deze ontwikkeladviezen waren onderdeel van de subsidieregeling "NL leert door met inzet van ontwikkeladvies" van het ministerie van SZW. In een quick scan zochten we op verzoek van het ministerie uit wat de kenmerken van de deelnemers zijn en hoe zij bij het ontwikkeladvies terecht kwamen.

Aandacht voor geweld tegen vrouwen met Orange the World

25-11-2020

Tussen 25 november en 10 december vindt de internationale campagne Orange the World plaats dat aandacht en bewustwording vraagt rondom het thema geweld tegen vrouwen. Nederland doet mee, en Regioplan draagt hieraan bij vanuit het project Veilige Steden

Week tegen Kindermishandeling: leren van én met elkaar

17-11-2020

Deze week is het de Week tegen Kindermishandeling. Verhalen van professionals, ouders en kinderen staan centraal om extra aandacht voor de complexe problematiek te vragen. Het delen van verhalen en ervaringen moet leiden tot het optimaal benutten van deze inzichten in de aanpak van de problematiek. Ook wij houden ons in onze onderzoeken bezig met de aanpak van kindermishandeling.

Snijden of investeren in de sociale basis, het hoeft geen dilemma te zijn

13-11-2020

In tijden van bezuinigingen snijden of juist investeren in de sociale basis? Veel gemeenten worstelen met dit dilemma. Ze weten wel dat nu investeren betekent dat straks kosten worden uitgesteld of voorkomen. Maar hoe krijg je dat rendement aangetoond?

Samen verder werken aan een betere aanpak van huiselijk geweld

13-11-2020

Uit recent onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat in meer dan de helft van de gezinnen het geweld niet stopt na melding bij Veilig Thuis. Ook wij zien in onze projecten al jaren dat de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) onvoldoende effect sorteert. In verschillende projecten verbinden wij kennis met actie om samen met professionals te werken aan een verbeterde aanpak HGKM.

Drie lessen over het verminderen van werkloosheid onder vijftigplussers

29-10-2020

De rijksoverheid heeft in de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de arbeidsmarktpositie van ouderen. Wat heeft dit opgeleverd? Drie lessen uit ons evaluatieonderzoek.

Technologie die werkt voor mensen met arbeidsbeperking

28-10-2020

Technologie biedt waardevolle opbrengsten op het gebied van werkplezier, taakverbreding en werkbehoud voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat blijkt uit zeven pilots waarin onder andere werkgevers en technologieontwikkelaars een jaar lang bestaande technologische ontwikkelingen hebben getest op de werkvloer.

Begeleiding naar werk voor 45-plussers blijft lastig

27-10-2020

De gemeente Almere besloot een grote groep bijstandsafhankelijke 45-plussers extra begeleiding te bieden om weer aan het werk te komen. De resultaten vielen tegen. Desondanks zijn er waardevolle lessen te leren. Lees er meer over in het interview met onze collega's Hetty Visee en Bob van Waveren over het onderzoek en de bevindingen.

Onderzoek naar professionalisering en kwaliteitsborging intern toezicht in het funderend onderwijs

26-10-2020

De kwaliteit van het intern toezicht is de laatste jaren steeds meer in beeld gekomen als een belangrijk element van de kwaliteitsverbetering in het onderwijs. Verdere professionalisering en kwaliteitsborging van het intern toezicht zijn dan ook belangrijke actiepunten voor het primair en voortgezet onderwijs.