Onderzoek kenniseconomie: waarom vestigen kennismigranten zich in Nederland?

20-12-2023

Welke afwegingen maken kennismigranten en uit het buitenland afkomstige 'zoekjaarders', zelfstandigen en startup-ondernemers bij hun keuze om zich wel of niet in Nederland te vestigen? In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) doen we onderzoek naar die vraag.

27 februari: slotconferentie Mentale vitaliteit van werkenden

19-12-2023

Op dinsdag 27 februari van 12.00 tot 17.00 uur organiseert ZonMw de slotconferentie 'Mentale vitaliteit van werkenden' in de Prodentfabriek in Amersfoort.

Onderzoek: hoe zien platformwerkers hun arbeidsrelatie?

28-11-2023

Via een app een taxi bestellen, boodschappen en maaltijden laten bezorgen of tijdelijk personeel inhuren: online diensten niet meer weg te denken uit ons dagelijkse bestaan. Tegelijkertijd heerst er onduidelijkheid over de arbeidsrelatie van platformwerkers: wanneer zijn zij zelfstandige, en wanneer werknemer? We onderzochten hoe platformwerkers aankijken tegen hun eigen arbeidsrelatie en tegen toekomstige Europese regels die ervoor moeten zorgen dat ze bescherming krijgen die bij hun arbeidsrelatie past.

Het perspectief van inburgeraars op de Wet inburgering: respondenten gezocht

22-11-2023

Het perspectief van inburgeraars op de werking van inburgering is nog nooit op een grootschalige en systematische wijze onderzocht en in beeld gebracht. Om die reden heeft het ministerie van SZW ons gevraagd om in kaart te brengen in hoeverre de Wet inburgering ook ‘werkt’ voor de inburgeraars zélf.

“De uitdagingen voor het onderwijs worden steeds groter”

21-11-2023

Een gezonde arbeidsmarkt, in het onderwijs en daarbuiten: daar leveren Jos Lubberman (directeur Onderwijs en Arbeidsmarkt) en zijn team graag een bijdrage aan. Ondertussen wordt het onderzoekswerk steeds efficiënter dankzij ontwikkelingen op het gebied van big data en AI. “Steeds vaker zetten we innovatieve datatechnieken in om patronen bloot te leggen.”

“Ik heb ook een meer activistische kant”

07-11-2023

Als allround onderzoeker bij Regioplan houdt Romy van den Dungen (die haar loopbaan begon als verpleegkundige) ervan om verschillende perspectieven grondig te onderzoeken. “Soms moet je al je eigen meningen en oordelen opzij zetten.”

Onderzoek: hoe staat het met de aanpak van online geweld tegen vrouwen en meisjes?

31-10-2023

Regioplan onderzocht de implementatie van de zogenoemde GREVIO-aanbevelingen, die als doel hebben om digitaal geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Wat is er nodig om deze aanbevelingen op een goede manier te implementeren?

Op het kruispunt van knelpunten: onderzoek naar intersectionele obstakels voor mensen met een beperking

18-10-2023

Regioplan voerde een onderzoek uit naar de positie van mensen met een beperking die ook vanwege hun huidskleur, etnische kenmerken, religie, culturele achtergrond en/of migratie (van hen of hun ouders) belemmeringen problematiek ervaren bij hun maatschappelijke participatie.

Monitor Charter Diversiteit: toenemende aandacht voor diversiteit en inclusie op de werkvloer

12-10-2023

Hoe staat het met de vorderingen rondom diversiteit en inclusie bij de ondertekenaars van het Charter Diversiteit? In opdracht van de SER brengen we dit jaarlijks in beeld. Onlangs verscheen ons monitoringsrapport over 2022, waarin we de vorderingen op het gebied van diversiteit en inclusief nader onder de loep nemen.

Save the date: slotconferentie Mentale vitaliteit van werkenden op 27 februari 2024

11-10-2023

Op dinsdag 27 februari organiseert ZonMw de slotconferentie Mentale vitaliteit van werkenden in de Prodentfabriek in Amersfoort. Noteer deze datum alvast in je agenda!