Duurzame Dinsdag: een boost voor een duurzamere leefstijl?

01-09-2020

Dinsdag 1 september 2020 is ‘Duurzame Dinsdag’. Een dag waarop duurzame ideeën en initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag. Ook wij houden ons in ons onderzoek bezig met duurzaamheid en een gezonde leefstijl.

Vast zomerprogramma voor azc-kinderen

28-08-2020

Naar aanleiding van een in door de tweede kamer aangenomen motie laat OCW de mogelijkheden onderzoeken om een vast zomerprogramma aan te bieden aan kinderen op asielzoekerscentra. Dit najaar voeren wij dat onderzoek uit.

Onderzoek naar mogelijk belemmerende aspecten bij de wendbaarheid in het mbo afgerond!

13-08-2020

De sociale partners in het mbo hebben bij het vaststellen van de cao mbo 2018-2020 vastgelegd dat er een onderzoek moest komen naar mogelijke aspecten in de cao, op scholen en bij medewerkers die de wendbaarheid van een mbo-school en/of medewerkers kunnen belemmeren. Regioplan heeft dit onderzoek de afgelopen periode uitgevoerd.

App 8TING onderzocht op implementatie en effectiviteit in de schuldhulpverlening

11-08-2020

De app 8TING blijkt, in huidige vorm, niet effectief voor de schuldhulpverlening. Minder klanten dan verwacht gebruiken de app en er werden weinig effecten gevonden bij de gebruikers. Voor goede digitale hulpverlening is het noodzakelijk de gebruikers te betrekken in de ontwikkeling en voldoende tijd te nemen om te testen.

Evaluatie Wet Pensioencommunicatie

20-07-2020

Pensioenuitvoerders hebben communicatieverplichtingen naar deelnemers. Zijn de wettelijke informatiedoelen bereikt, worden ze gedragen door de sector en zijn ze te bereiken op een minder belastende manier?

Evaluatie Tussenvoorziening: kleinschalige opvang gericht op snelle integratie

10-07-2020

In het kader van het flexibiliseren van de asielketen streeft het kabinet naar kleinschalige opvang voor kansrijke asielzoekers en statushouders gericht op vroegtijdige integratie. De kleinschalige TussenVoorziening (TuVo 2.0) onder leiding van Stichting INLIA is een voorbeeld van zo’n opvangvoorziening. Wij voerden voor het WODC een plan- en procesevaluatie van de opvangvoorziening in Tynaarlo.

Een leven lang kansen?! Wel als het aan ons ligt

08-07-2020

Het KWI Magazine 2020 staat in het teken van ‘Een leven lang kansen!?’ Een aantal van onze mooie projecten komt in het magazine aan bod.

De Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen in de praktijk

02-07-2020

Sinds 2019 werken vijf gemeenten, Rijkspartijen en ngo’s in de pilot LVV samen om duurzame oplossingen te vinden voor vreemdelingen zonder recht op verblijf en opvang. Deze samenwerking krijgt in steeds meer gemeenten vorm, maar het bereiken van duurzame oplossingen voor deze vreemdelingen blijft complex en een zaak van lange adem.

Politie gebruikt minder fysiek geweld, meer pepperspray en vuurwapen

29-06-2020

Politiegeweld staat opnieuw volop in de aandacht. Wat weten we over politiegeweld in Nederland? Regioplan Beleidsonderzoek en de Vrije Universiteit Amsterdam deden in opdracht van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap onderzoek naar geweldgebruik door agenten in 2016, in vergelijking met de jaren 2000, 2005 en 2010.

De herziene Canon van Nederland

25-06-2020

Vorig jaar onderzochten we voor de gemeente Amsterdam de wijze waarop in het Amsterdamse onderwijs aandacht wordt besteed aan het…