Amsterdamse scholen krijgen geen subsidie als ze een te hoge ouderbijdrage vragen

21-09-2020

Zeven Amsterdamse basisscholen ontvangen dit schooljaar geen subsidie meer van de gemeente omdat ze een ouderbijdrage vragen van meer dan 225 euro. Dat maakte de Amsterdamse onderwijswethouder, mevrouw Moorman, vorige week bekend.

Veilige Steden: nieuw ondersteuningsprogramma voor gemeenten van start

18-09-2020

Meisjes en vrouwen krijgen disproportioneel vaak te maken met onveiligheid in de openbare ruimte en bij het uitgaan. Door het hele land zijn er gemeenten die zich daarom via het programma Veilige Steden extra inzetten voor veiligheid van vrouwen en meisjes. Wij ondersteunen deze gemeenten met kennis, advies en het faciliteren van uitwisseling.

Internetconsultatie voor aanpassing Leerplichtwet

09-09-2020

Uit ons onderzoek blijkt dat bij het verlenen van vrijstellingen aan jongeren met een fysieke dan wel psychische beperking het onderwijskundige aspect niet altijd wordt meegewogen. Het ministerie past de Leerplichtwet nu aan en heeft een internetconsultatie uitgezet.

Forse toename werkende AOW-gerechtigden

08-09-2020

We onderzochten de samenhang tussen de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie van ouderen en hun inkomens- en vermogenspositie. Wat blijkt? Wie na de AOW schulden heeft, werkt vaker door.

Evaluatie Visie 'Recht doen, kansen bieden' en Wet straffen en beschermen

07-09-2020

Met de visie ‘Recht doen, kansen bieden’ en bijbehorende Wet straffen en beschermen wordt gestreefd naar een effectievere uitvoering van gevangenisstraffen. In opdracht van het WODC zetten wij een monitor op voor toekomstig evaluatie-onderzoek en voeren wij de nulmeting uit.

Flexibele asielopvang in de regio

04-09-2020

Gemeenten, provincies, het Rijk en COA hebben nieuwe afspraken gemaakt over flexibele asielopvang in de regio. Wij onderzochten recentelijk een pilot voor opvang in de regio in opdracht van het WODC en delen de belangrijkste punten voor deze nieuwe aanpak.

De klantreismethode in de schuldhulpverlening

03-09-2020

Intensieve begeleiding in de schuldhulpverlening. Wat kost het en wat levert het op?

Duurzame Dinsdag: een boost voor een duurzamere leefstijl?

01-09-2020

Dinsdag 1 september 2020 is ‘Duurzame Dinsdag’. Een dag waarop duurzame ideeën en initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag. Ook wij houden ons in ons onderzoek bezig met duurzaamheid en een gezonde leefstijl.

Vast zomerprogramma voor azc-kinderen

28-08-2020

Naar aanleiding van een in door de tweede kamer aangenomen motie laat OCW de mogelijkheden onderzoeken om een vast zomerprogramma aan te bieden aan kinderen op asielzoekerscentra. Dit najaar voeren wij dat onderzoek uit.

Onderzoek naar mogelijk belemmerende aspecten bij de wendbaarheid in het mbo afgerond!

13-08-2020

De sociale partners in het mbo hebben bij het vaststellen van de cao mbo 2018-2020 vastgelegd dat er een onderzoek moest komen naar mogelijke aspecten in de cao, op scholen en bij medewerkers die de wendbaarheid van een mbo-school en/of medewerkers kunnen belemmeren. Regioplan heeft dit onderzoek de afgelopen periode uitgevoerd.