De (nog steeds) onduidelijke status van de zzp’er

13-02-2019

Ingehuurde zzp’ers: ondernemer of werknemer? Jos Mevissen stelt voor zzp’ers zelf de keuze te laten maken. In reactie op eerder verschenen column van Rosanne Hertzberger in de NRC en artikel in De Groene Amsterdammer.

Lessen over het slavernijverleden

07-02-2019

Met de beleidslijn Gedeelde Geschiedenis wil gemeente Amsterdam historische gevoeligheden bespreekbaar maken. De gemeenteraad vindt het belangrijk om scholen te ondersteunen bij het omgaan met het thema slavernijverleden. In dat licht heeft de gemeente ons gevraagd te onderzoeken wat scholen al met het onderwerp doen en wat zij daar eventueel nog bij nodig hebben.

Investeren in vroegtijdige participatie van vluchtelingen: wat levert dat op?

05-02-2019

De gemeente Amsterdam biedt vluchtelingen sinds 2016 intensieve begeleiding voor een snellere integratie en participatie in Nederland. Ons tweejarige onderzoek laat zien wat de aanpak heeft opgeleverd.

Gezondheid en participatie van vluchtelingen

31-01-2019

Een verkennende studie naar de rol van gezondheid van vluchtelingen bij de gemeentelijke dienstverlening richting werk en participatie

Promotiebeurzen voor leraren vooral in trek bij hbo-docenten

30-01-2019

Sinds 2011 kunnen bevoegde docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs een beurs aanvragen om promotieonderzoek te doen. Met name docenten uit het hbo maken gebruik van deze promotiebeurs.

Studieboek Theorie en praktijk van arbeid

28-01-2019

Er is een nieuw studieboek over arbeid! Met een bijdrage van Jos Mevissen over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het studieboek is samengesteld onder redactie van onze ex-collega Fabian Dekker.

Meer specifieke aandacht voor meisjes en vrouwen met een handicap in het tegengaan van geweld

16-01-2019

Meisjes en vrouwen met een beperking lopen door hun gender én beperking dubbel risico om slachtoffer te worden van geweld. Ondanks hun gestapelde kwetsbaarheid is dit voor beleid en praktijk geen reden om toegesneden aandacht te geven aan deze doelgroep.

Bij elkaar brengen van statushouders en werkgevers in Den Haag

14-01-2019

Het vinden van een betaalde baan is voor statushouders geen gemakkelijke opgave, met als gevolg dat een overgrote meerderheid van…

Regioplan 35 jaar: Winterwerksessie Toekomst van werken en leren in de grote stad

02-01-2019

We bestaan in 2019 35 jaar! Om dit te vieren organiseren we 8 februari 2019 een Winterwerksessie met als thema de toekomst van werken en leren in de grote stad.

Meer verpleegkundigen en medisch ondersteuners nodig door vergrijzing

19-12-2018

Nederland vergrijst, hierdoor zijn de komende jaren meer verpleegkundigen en medisch ondersteuners nodig. Deze groeiende behoefte is het sterkst in de regio’s Noordwest Nederland, Den Haag-Leiden en Utrecht.