Werkgevers worstelen met beleid ten aanzien van thuiswerkende werknemers met kinderen

20-04-2020

Flexibele werktijden en het opnemen van vakantiedagen zijn de twee opties die werkgevers het vaakst noemen als het gaat om het ondersteunen van thuiswerkende ouders met jonge kinderen. Dat blijkt uit een enquête van Regioplan, DirectResearch en Adolfse Organisatieadvies onder ruim 500 werkgevers.

Snelle participatie van inburgeraars via duale trajecten

17-04-2020

Onderdeel van de nieuwe inburgeringswet is dat inburgeraars zo snel mogelijk participeren, naast hun taalles. Een groep van negen gemeenten doet hier nu al ervaring mee op en onlangs publiceerden wij de eerste lessen die zij geleerd hebben.

Onderzoek naar de impact van 5G op de overheid

08-04-2020

Met een impactanalyse over de uitrol van het 5G-netwerk voorzien wij het Ministerie van Economische Zaken van informatie die nodig is voor toekomstige besluitvorming.

Neem deel aan onze Online KennisKamers met thema-experts in het maatschappelijk domein

26-03-2020

De coronacrisis is heftig, maar haalt ook door het hele land het beste in mensen naar boven. Overal ontstaan nieuwe manieren om verbinding met elkaar te houden en wisselen mensen tips uit. Daar willen we aan bijdragen en daarom organiseren we de komende weken Online KennisKamers.

Ons Kennisnetwerk Sociaal Domein open voor crisisvraagstukken

20-03-2020

Het coronavirus zorgt voor nieuwe vraagstukken, want wat vraagt de crisis van de partners in het sociaal domein? Wij stellen ons Kennisnetwerk Sociaal Domein graag ter beschikking aan meer professionals, ambtenaren en zelfstandigen die werkzaam zijn in het sociaal domein.

Onze projecten gaan door

18-03-2020

Onze projecten gaan gewoon door, in gevallen waar dit niet mogelijk is nemen wij contact met u op. Regioplan volgt de adviezen naar aanleiding van het coronavirus op. Wij werken daarom zoveel mogelijk vanuit huis, maar zijn goed bereikbaar. Met vragen en verzoeken kunt u ons bellen en e-mailen op de gebruikelijke telefoonnummers en e-mailadressen.

Samen het verschil maken voor jongeren met een ondersteuningsbehoefte!

02-03-2020

Op donderdag 20 februari 2020 organiseerden Berenschot, Regioplan, Loopbaangroep-OU en De Normaalste Zaak de werktafel “Samen kansen creëren – inclusie versnellen voor jongeren met een ondersteuningsbehoefte op de arbeidsmarkt”. Met als doel kennis over effectieve begeleiding van jongeren met een beperking richting werk praktisch bruikbaar te maken en oplossingsrichtingen voor dit maatschappelijke vraagstuk een stap dichterbij te brengen.

Hoe verder met de kwaliteitsverbetering in het primair onderwijs?

28-02-2020

De minister constateert dat de sectorakkoorden hebben geleid tot een verbetering, maar dat er nog meer nodig is. Hij kent , mede op basis van ons onderzoek, de daarvoor bedoelde prestatieboxmiddelen nog een jaar langer toe.

Communicatie over pensioenen kan een stuk beter!

25-02-2020

Wat weet de werknemer over zijn of haar pensioen? En welke bijdrage leveren hieraan de - in de Wet Pensioencommunicatie vastgelegde - instrumenten als het UPO en Mijnpensioenoverzicht.nl? Wat gaat goed en waar zitten de aanknopingspunten voor verbetering?

Risicoprofielen slachtoffers van ouderenmishandeling

20-02-2020

Ouderenmishandeling komt helaas regelmatig voor onder ouderen in Nederland. Om de vaak verborgen problematiek beter te kunnen herkennen heeft het ministerie van VWS ons gevraagd risicoprofielen van slachtoffers van ouderenmishandeling te ontwikkelen die bij moeten dragen aan verbeterde signalering van deze slachtoffers.