Voorschakeltrajecten belangrijke meerwaarde voor nieuwkomer en samenleving

18-04-2019

Voorschakeltrajecten voor statushouders zijn erop gericht de aansluiting met het reguliere onderwijs te verbeteren. Uit onze inventarisatie blijkt dat deze trajecten op verschillende manieren een belangrijke meerwaarde hebben, voor zowel de nieuwkomer als voor de samenleving.

Arbeidsparticipatie en technologie

18-04-2019

Hoe kan technologie bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt? Met subsidie van UWV onderzoeken we de impact van zeven pilots waarin nieuwe technologie wordt ingezet voor mensen met een arbeidsbeperking.

Evaluatie wijkteams Vlaardingen

18-04-2019

Vlaardingen zet stevig in op de wijkteams, en dat werpt vruchten af. Onze evaluatie van de teams laat zien dat het steeds beter lukt om de transformatiegedachte via de wijkteams vorm te geven.

Flexibele schooltijden van de baan

12-04-2019

In het primair onderwijs komen geen flexibele onderwijstijden. Dat blijkt uit de brief die minister Slob de Tweede Kamer begin deze maand stuurde. Veel ouders en leerlingen zullen dat jammer vinden, dus hoe is de minister tot dit besluit gekomen?

Nieuw onderzoekscahier arbeidsparticipatie jongeren met een beperking

10-04-2019

Alles weten over arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking? Kennis hierover is nu gebundeld beschikbaar in een nieuw onderzoekscahier.

Vacature (Junior) Onderzoeker

29-03-2019

Ben jij een beleidsonderzoeker (in de dop) met een sterke presentatie en een vlotte pen? Heb je inhoudelijke kennis van het beleidsterrein Arbeid en sociale zekerheid, Sociaal domein of Veiligheid en recht? Dan ben jij de onderzoeker die we zoeken!

Het veelkoppige monster van het arbeidsmarktbeleid

28-03-2019

Wij bestaan 35 jaar! Een mooie gelegenheid voor een winterwerksessie, waarin we zogenoemde wicked arbeidsmarktproblemen aan de kaak stelden.

Burgerparticipatie door buurtdebatten: wethouder in gesprek met bewoners Utrecht Zuid

21-03-2019

Wethouder Lot van Hooijdonk ging samen met buurtbewoners uit Utrecht Zuid in gesprek over de belangrijkste problemen in de wijk. Ze bespraken de uitkomsten van vier buurtdebatten. Deze buurtdebatten waren georganiseerd door Wijkraad Zuid.

Save the date! Symposium over LVB en schoolverzuim

18-03-2019

23 mei organiseren we samen met Hogeschool Leiden een symposium over LVB en schoolverzuim voor mensen die werken met vmbo- of mbo-leerlingen. Wil je meer weten over wat een LVB inhoudt? En waarom kennis hiervan en passende ondersteuning belangrijk zijn om schoolverzuim tegen te gaan? Kom dan naar het symposium!

Drie vragen en antwoorden over promotiebeurzen voor docenten

18-03-2019

Sinds 2011 kunnen docenten (po, vo, mbo, hbo) een beurs aanvragen om promotieonderzoek te doen. Door wie en waarom wordt deze aangevraagd? Dat evalueerden wij. Vakblad Didactief stelde projectleider Kees van Bergen drie vragen over dit onderzoek.