Nieuw project: Evaluatiekader Wet vaststellingsprocedure staatloosheid

04-10-2023

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) stelt Regioplan een evaluatiekader op van de Wet vaststelling staatloosheid die per 1 oktober van kracht werd.

Wetten die faillissementsfraude moeten voorkomen, werken maar beperkt

20-09-2023

De Wet versterking positie curator (2017) en de Wet civielrechtelijk bestuursverbod (2016) bereiken hun doelen niet of hooguit beperkt. Dat blijkt uit het evaluatierapport van Regioplan in opdracht van het WODC.

“Waarom doen mensen wat ze doen?”

19-09-2023

Als beleidsonderzoeker bij Regioplan geniet Titus Scholten (die eerder dit jaar begon in ons team Mens & Samenleving) enorm van de vele gesprekken die hij in het kader van onze onderzoeken voert. “Juist doordat je met mensen in gesprek gaat, kun je als onderzoeker mooie concrete aanbevelingen doen waar mensen écht wat aan hebben.”

Rapport: naar een soepele overgang van vso naar mbo

13-09-2023

Hoe kunnen we de overstap van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zo soepel mogelijk laten verlopen? Om die vraag draait het onderzoek dat we recent uitvoerden in opdracht van Ingrado.

“Beleidsmakers, ga nou eens écht kijken in de samenleving”

29-08-2023

Waarom werkt bepaald beleid – bijvoorbeeld op het gebied van armoede – wél, en ander beleid juist weer helemaal niét? Het is een vraag die Coco Bastiaansen (die deze zomer begon als onderzoeker in ons team Zorg & Veiligheid) al tijden bezighoudt.

Nieuw project: implementatie verplichte Beschermingscode HGKM op de BES-eilanden

09-08-2023

In opdracht van de Directie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland van het Ministerie van VWS gaat Regioplan de openbare lichamen op de drie BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) ondersteunen bij het implementeren van de verplichte Beschermingscode Huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM).

Update veiligheidsonderdelen in de Nationale Drug Monitor (NDM)

08-08-2023

De onderdelen over illegale handel, productie en bezit van drugs en over criminaliteit en overlast door alcohol- en drugsgebruikers in de Nationale Drug Monitor (NDM) bevatten nu ook informatie over 2022.

“Tijdens de coronacrisis wist SZW enorm snel te schakelen”

02-08-2023

Aan het begin van de coronacrisis stelde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in korte tijd een enorm ambitieus pakket aan maatregelen samen. Tegelijkertijd legde de crisis het achterstallig onderhoud op de Nederlandse arbeidsmarkt bloot. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de procesevaluatie die Regioplan onlangs uitvoerde naar de totstandkoming van het aanvullend sociaal pakket (ASP).

Korte training: Beter Beleid door Goed Onderzoek

01-08-2023

In de training Beter Beleid door Goed Onderzoek gaan we met beleidsmakers en -onderzoekers aan de slag met onderzoekskaders als realistische evaluatie, reflexieve monitoring en actieonderzoek.

“Onbewust laten we ons de hele dag door beïnvloeden”

01-08-2023

Mariska Veenstra (28) is altijd al gefascineerd geweest door menselijk gedrag en door de vraag waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen. Die fascinatie kan ze goed kwijt in haar rol als onderzoeker binnen ons team Mens & Samenleving.