Het sociaal minimum in Caribisch Nederland

29-06-2018

Wij onderzochten de minimaal noodzakelijke kosten van levensonderhoud in Caribisch Nederland, op basis waarvan een sociaal minimum kan worden vastgesteld. Ongeveer 40 procent van de huishoudens heeft nu onvoldoende (officieel geregistreerd) inkomen om aan deze kosten te voldoen.

Economie

Aard en omvang ouderenmishandeling

13-06-2018

1 op de 20 thuiswonende ouderen heeft ooit te maken gehad met ouderenmishandeling en 1 op de 50 ouderen wordt jaarlijks slachtoffer van ouderenmishandeling.

Ouderen
Veiligheid en recht

Het veelkoppige monster van het lerarentekort

31-05-2018

Opiniestuk van collega Jos Lubberman over het lerarentekort.

Onderwijs

Masterclass Stad en stedelijkheid

24-05-2018

Oud-Regioplanpartner Piet Renooy organiseert en begeleidt dit najaar een masterclass over stedelijke vraagstukken.

Wonen en ruimte

Jonggehandicapten duurzaam aan het werk

11-04-2018

Voor jonggehandicapten is het vaak lastig om over te stappen van de ene naar een volgende baan. Regioplan onderzocht hoe jonggehandicapten duurzaam aan het werk kunnen en blijven.

Arbeid en sociale zekerheid
Jeugd

Vrijwillige ouderbijdrage

07-03-2018

Wij spraken met leerlingen en ouders, schoolleiders en schoolbestuurders over mogelijk aanvullende afspraken, waardoor er minder discussies over de vrijwillige ouderbijdrage ontstaan.

Onderwijs

Nog een weg te gaan: stand van zaken aanpak ouderenmishandeling eind 2017

01-03-2018

We onderzochten de stand van zaken in de aanpak van ouderenmishandeling en doen vier aanbevelingen om de aanpak van deze problematiek structureel te borgen in beleid, organisatie en uitvoering.

Ouderen
Veiligheid en recht

Toezicht naleving leerplichtwet

22-02-2018

Het inspectietoezicht op de naleving van de Leerplichtwet is sinds 2014/2015 verbeterd en functioneert naar verwachting. Deze conclusie trekken wij op basis van onderzoek onder leerplichtorganisaties en scholen voor primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Onderwijs

Leraren krijgen voorrang op een woning in Amsterdam

01-02-2018

Amsterdam kampt met een groeiend lerarentekort. Wij onderzochten de invloed van de Amsterdamse woningmarkt op het vervullen van vacatures in het onderwijs in Amsterdam.

Arbeid en sociale zekerheid
Onderwijs

Regeldruk en de Regeldrukagenda in het onderwijs

17-01-2018

De aandacht voor regeldruk in het onderwijs is toegenomen, maar de ‘Regeldrukagenda 2014-2017’ blijkt matig bekend.

Onderwijs