Naar een routekaart methodisch handelen voor RMC

09-03-2021

Deze week lanceerde Ingrado de routekaart voor RMC. De routekaart is een methodische beschrijving die RMC-consulenten ondersteunt bij het waarborgen van de kwaliteit in de aanpak van schoolverzuim, schooluitval of maatschappelijke uitval. Wij ondersteunden Ingrado bij het ontwikkelen van deze routekaart.

Gender en huiselijk geweld: zo zit het!

08-03-2021

Hoe ziet de relatie tussen gender en huiselijk geweld er uit? In deze analyse zetten we dat uiteen, als basis voor een gendersensitieve, effectieve aanpak van huiselijk geweld!

Jongeren en corona: niet het probleem, maar de oplossing

05-03-2021

De negatieve gevolgen van de coronamaatregelen voor jongeren zijn volop in het nieuws. Jongeren kunnen echter ook een belangrijke rol spelen in het bedenken en uitvoeren van oplossingen. Ze zouden vanaf de start mee kunnen denken over en werken aan nieuwe initiatieven. Ook wij werken samen met jongeren in onze projecten.

Jongerenparticipatie in onze projecten

04-03-2021

Wij hebben jongerenparticipatie en co-creatie hoog in het vaandel staan. Jongeren zijn daarom een actieve partner in onze projecten.

Bouwen aan de toekomst: ontwikkelingen in het onderwijshuisvestingsbeleid

23-02-2021

Het huidige stelsel voor onderwijshuisvesting leidt niet tot een optimale inzet van middelen. Belangen van gemeenten en schoolbesturen lopen niet altijd parallel. Duurzame schoolgebouwen met een gezonder binnenklimaat die aansluiten bij modern onderwijs vragen echter om gezamenlijke extra inzet. Dat maakt constructieve samenwerking tussen gemeenten en onderwijsbesturen nog belangrijker. Een wettelijke aanpassing in de loop van 2021-2022 draagt daar, naast de benodigde middelen, mogelijk aan bij.

Kennisproducten over de aanpak van onveiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte

10-02-2021

Hoe zorgen gemeenten voor meer veiligheid voor vrouwen en meisjes in de openbare ruimte en bij het uitgaan? Wij ondersteunen de gemeenten in hun aanpak en ontwikkelden in dat kader twee kennisproducten.

Gesubsidieerde banen: opstap naar regulier werk?

04-02-2021

De gemeente Den Haag biedt inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de kans om aan de slag te gaan in een gesubsidieerde STiP-baan (Sociaal Traject in Perspectief). Wij onderzochten in hoeverre de STiP-regeling eraan bijdraagt dat deelnemers zich kunnen ontwikkelen en op termijn duurzaam kunnen uitstromen naar regulier werk.

Stappen op weg naar werk: lessen voor de arbeidstoeleiding van statushouders gebundeld

26-01-2021

Tussen 2016 en 2020 zijn binnen het programma ‘Vakkundig aan het Werk’ acht studies uitgevoerd naar effectieve aanpakken om statushouders te ondersteunen in het verkrijgen en behouden van werk. De lessen uit deze acht studies zijn nu gebundeld in een kennissynthese en een handreiking.

Vinger aan de pols voor mensen met een LVB

25-01-2021

Veel mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben hun leven lang op veel verschillende levensterreinen begeleiding nodig. Lichte, langdurige hulp in de vorm van waakvlamondersteuning kan uitkomst bieden.

Wat Youtube reacties ons kunnen vertellen over radicalisering

20-01-2021

De coronamaatregelen leiden tot steeds meer woede en frustratie met extreme uitingen tot gevolg. Met behulp van een webscraper verzamelden we alle reacties op bepalende persconferenties over corona-maatregelen en gingen in deze reacties op zoek naar radicale uitingen.