Criminaliseren, reguleren of toch decriminaliseren? De aard en effecten van prostitutiebeleid

14-02-2022

Welke verschillende typen prostitutiebeleid zijn er? En wat weten we over de effecten ervan? Wij onderzochten het voor het WODC.

De seksbranche in 2020

08-02-2022

Wat is de aard en omvang van de Nederlandse seksbranche en hoe kijken gemeenten tegen hun seksbranche aan? Wij deden er voor het WODC onderzoek naar.

Onderzoek klachtenstelsel PO en VO

31-01-2022

In opdracht van het ministerie van OCW onderzoeken we het functioneren van het klachtenstelsel en de elementen daarin. De voorfase naar een formele klacht binnen de school zelf en het functioneren van vertrouwenspersonen zijn ook onderwerp van het onderzoek.

Thuiszitters een zorg in Apeldoorn?

26-01-2022

In opdracht van de Rekenkamercommissie van Apeldoorn hebben wij de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de aard en omvang van het schoolverzuim en naar het aantal thuiszitters In Apeldoorn. Het rapport, getiteld ‘Thuiszitters een zorg?’, geeft niet alleen inzicht in de aard en omvang van de problematiek van de afgelopen jaren, maar biedt ook een doorkijk naar de achterliggende redenen.

Regioplan heeft een nieuwe directie!

11-01-2022

Regioplan heeft een nieuwe directie. Peter Krooneman en Ger Homburg dragen na meer dan dertig jaar het stokje over aan Yannick Bleeker, Miranda Witvliet, Jos Lubberman en Katrien de Vaan.

Werken met co-creatie: do's en don'ts

07-01-2022

Evaluatie van pilots over re-integratie van statushouders in de spoorsector leert dat het werken in co-creatie ontegenzeggelijk sterke punten kent, maar ook grote afbreukrisico’s kent. De belangrijkste lessen: onderschat niet de moeilijkheidsgraad van deze werkvorm, manage de verwachtingen van de deelnemers en misschien wel vooral: regel vooraf de regie en beleg die bij een individuele (en sterke) partij en niet bij een collectief van partijen. Lees er meer over in het artikel in Sociaal Bestek.

Willen, kunnen en doen van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering

21-12-2021

Hoe kunnen professionals mensen met een arbeidsuitkering nog beter helpen re-integreren?

Bliksemtraject veranderlogica

21-12-2021

Gemeenten en hun uitvoeringspartners zijn continu bezig de effectiviteit en efficiency van beleidsmaatregelen te optimaliseren. Is dat ook voor u herkenbaar? En heeft u daarbij behoefte aan handvatten om scherpe keuze te maken, het beleid te monitoren en hierover te kunnen rapporteren? Wij helpen u graag verder.

Zicht op de aard en omvang van seksueel geweld

21-12-2021

Vaak ontbreekt het zicht op de aard en omvang van seksueel geweld in regio's. Dit bemoeilijkt het opstellen of doorontwikkelen van een regionale aanpak. In opdracht van het ministerie van VWS hebben wij voor vijf regio's een instrument ontwikkeld dat zicht geeft op de aard en omvang van seksueel geweld. Het instrument draagt onder andere bij aan het aanscherpen van de aanpak en het agenderen van de problematiek.

Onderzoek Platform Jongeren & Werk

20-12-2021

Platform Jongeren & werk brengt organisaties, bedrijven, professionals, beleidsmakers en onderzoekers samen met als gezamenlijk doel: (kwetsbare) jongeren aan het werk krijgen én houden. Wij zijn ook komend jaar weer als onafhankelijk onderzoekspartner betrokken bij het platform.