Evaluatie Wet clausulering recht op contact/omgang na partnerdoding

23-01-2024

Doel van de Wet clausulering recht op contact/omgang na partnerdoding is om meer duidelijkheid te brengen in het proces dat moet leiden tot een besluit over contact/omgang na partnerdoding. In opdracht van het WODC voerden wij een evaluatie van deze wet uit.

Nieuwe wet moet positie arbeidsmigranten verbeteren

16-01-2024

Regioplan stelt momenteel een kader op voor de evaluatie van de nieuwe Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta), die op termijn moet zorgen voor een betere positie voor werknemers die worden uitgeleend aan een ander bedrijf (in het bijzonder arbeidsmigranten).

Gesubsidieerde arbeid in Nederland: succesfactoren en belemmeringen

10-01-2024

De gemeente Amsterdam zoekt naar passende en werkende mogelijkheden om gesubsidieerde arbeid in te zetten. In opdracht van de gemeente brachten we in kaart welke vormen van gesubsidieerde arbeid in Nederland worden ingezet, en wat de resultaten, succesfactoren en belemmeringen zijn bij de inzet van gesubsidieerde arbeid.

Nationaal onderzoek moslimdiscriminatie

09-01-2024

In opdracht van het ministerie van SZW gaan wij dit jaar - samen met European Research Centre on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER, Universiteit Utrecht) - onderzoeken in welke contexten en situaties moslims discriminatie ervaren, om te kunnen bepalen of er aanvullende (beleids)interventies nodig zijn (en welke) om deze vorm van discriminatie tegen te gaan.

Onderzoek kenniseconomie: waarom vestigen kennismigranten zich in Nederland?

20-12-2023

Welke afwegingen maken kennismigranten en uit het buitenland afkomstige 'zoekjaarders', zelfstandigen en startup-ondernemers bij hun keuze om zich wel of niet in Nederland te vestigen? In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) doen we onderzoek naar die vraag.

27 februari: slotconferentie Mentale vitaliteit van werkenden

19-12-2023

Op dinsdag 27 februari van 12.00 tot 17.00 uur organiseert ZonMw de slotconferentie 'Mentale vitaliteit van werkenden' in de Prodentfabriek in Amersfoort.

Onderzoek: hoe zien platformwerkers hun arbeidsrelatie?

28-11-2023

Via een app een taxi bestellen, boodschappen en maaltijden laten bezorgen of tijdelijk personeel inhuren: online diensten niet meer weg te denken uit ons dagelijkse bestaan. Tegelijkertijd heerst er onduidelijkheid over de arbeidsrelatie van platformwerkers: wanneer zijn zij zelfstandige, en wanneer werknemer? We onderzochten hoe platformwerkers aankijken tegen hun eigen arbeidsrelatie en tegen toekomstige Europese regels die ervoor moeten zorgen dat ze bescherming krijgen die bij hun arbeidsrelatie past.

Het perspectief van inburgeraars op de Wet inburgering: respondenten gezocht

22-11-2023

Het perspectief van inburgeraars op de werking van inburgering is nog nooit op een grootschalige en systematische wijze onderzocht en in beeld gebracht. Om die reden heeft het ministerie van SZW ons gevraagd om in kaart te brengen in hoeverre de Wet inburgering ook ‘werkt’ voor de inburgeraars zélf.

“De uitdagingen voor het onderwijs worden steeds groter”

21-11-2023

Een gezonde arbeidsmarkt, in het onderwijs en daarbuiten: daar leveren Jos Lubberman (directeur Onderwijs en Arbeidsmarkt) en zijn team graag een bijdrage aan. Ondertussen wordt het onderzoekswerk steeds efficiënter dankzij ontwikkelingen op het gebied van big data en AI. “Steeds vaker zetten we innovatieve datatechnieken in om patronen bloot te leggen.”

“Ik heb ook een meer activistische kant”

07-11-2023

Als allround onderzoeker bij Regioplan houdt Romy van den Dungen (die haar loopbaan begon als verpleegkundige) ervan om verschillende perspectieven grondig te onderzoeken. “Soms moet je al je eigen meningen en oordelen opzij zetten.”