Doe maar gezond en duurzaam!

06-08-2019

Aandacht voor een gezonde en duurzame leefstijl is niet meer weg te denken uit de Nederlandse samenleving. Ook wij dragen daar in onze projecten een steentje aan bij.

Herijking gemeentefonds

24-07-2019

Gemeenten hebben dezelfde wettelijke taken, maar de omstandigheden waaronder zij die moeten uitvoeren lopen sterk uiteen. Cebeon en Regioplan ontwikkelen een financieel verdeelmodel voor het gemeentefonds dat zo goed mogelijk rekening houdt met deze uiteenlopende omstandigheden.

Eén min één is niet altijd nul: WW'ers niet de oplossing voor het lerarentekort

18-07-2019

Kan het tekort aan leraren in het primair onderwijs worden ingevuld door stille reserve uit de WW? Een deel van de WW'ers is onder voorwaarden benoembaar, maar voor een deel is re-integratie naar het onderwijs -alle inspanningen ten spijt- niet reëel.

Vernieuwd inzicht in impact afspraken bestuursakkoord

18-07-2019

Na de vierde meting van het bestuursakkoord primair onderwijs te hebben uitgevoerd, bieden wij nu inzicht in de voortgang van het nakomen van de gemaakte afspraken.

Lessen over het slavernijverleden in het Amsterdamse onderwijs

16-07-2019

Met de beleidslijn Gedeelde Geschiedenis wil de gemeente Amsterdam historische gevoeligheden bespreekbaar maken. Onderdeel daarvan is het slavernijverleden. Wij hebben onderzocht wat scholen momenteel met het onderwerp doen en wat zij daar eventueel nog bij nodig hebben.

Verbeterde subsidiesystematiek sociaal domein

16-07-2019

Naar een verantwoorde manier van werken en een werkbare wijze van verantwoorden in het sociaal domein. Wij bieden gemeenten en maatschappelijke instellingen ondersteuning aan bij het verbeteren van de subsidiesystematiek in het sociaal domein.

Tweede Kamer geïnformeerd over voortgang Actieplan Perspectief voor vijftigplussers

12-07-2019

Minister Koolmees heeft op 8 juli de definitieve versie van de monitorrapportage van het actieplan 'Perspectief voor vijftigplussers' aan de Tweede Kamer aangeboden.

Een spiegel voor gemeenteraden

10-07-2019

Gemeenteraden hebben regelmatig moeite hun kaderstellende rol naar behoren in te vullen. Wij hielden een viertal gemeenteraden een spiegel voor waarin zij konden zien hoe zij hun kaderstellende rol invullen.

Helft onderwijspersoneel verwacht pensionering vóór AOW-gerechtigde leeftijd

09-07-2019

Iets meer dan de helft van het onderwijspersoneel verwacht vóór de AOW-gerechtigde leeftijd met pensioen te gaan. In mei 2019 deden wij een peiling wanneer medewerkers uit het po, vo en mbo verwachten met pensioen te gaan.

Financieel veilig ouder worden met Lokale Allianties

05-07-2019

Lokale Allianties, waarin banken, notarissen, mentoren en bewindvoerders samenwerken met hulpverleners, blijken een effectief middel te zijn om financieel misbruik van ouderen te voorkomen, tijdig te signaleren en als het dan toch gebeurt, aan te pakken.