Obstakels voor Caribische studenten in Nederland

02-06-2021

Studenten vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk, die naar Nederland komen om te studeren, hebben met verschillende uitdagingen te maken. Voor veel studenten heeft dit een nadelig effect op hun studiesucces en leven in Nederland.

Actieonderzoek: gericht leren en ontwikkelen

20-05-2021

Voor het landelijk programma Geweld hoort nergens Thuis doen we actieonderzoek naar de implementatie van regie op multidisciplinair samenwerken bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze podcast laat horen hoe onderzoek de ontwikkeling van een nieuwe aanpak in Rotterdam-Rijnmond ondersteunt.

Sociaal juridische hulpverlening: hoe verbeteren we de toegankelijkheid?

07-05-2021

Om burgers met sociaal juridische hulpvragen beter te kunnen bereiken, wordt op drie locaties geëxperimenteerd met versteviging van samenwerking tussen dienstverleners aan de voorkant van het sociaal juridische domein. Het betreft een project waarin Sociaal Werk Nederland en de Koninklijke Bibliotheek samenwerken. Wij begeleiden het proces met een lerende evaluatie, een methodiek die veel ruimte biedt om (tussentijds) te leren op drie niveaus: binnen, tussen en van de drie pilots.

Samen met de bibliotheek de COVID-19-achterstanden te lijf

05-05-2021

Met de bibliotheek als derde leeromgeving wil de Koninklijke bibliotheek een bijdrage leveren aan de bevordering van kansengelijkheid. De pilot laat zien dat er op dit terrein mogelijkheden liggen voor de bibliotheken.

Met alles opnieuw starten: procesevaluatie van het programma Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

29-04-2021

Sinds 2016 biedt Stichting Nieuw Thuis Rotterdam een ambitieus en omvangrijk integratieprogramma voor 200 Syrische gezinnen in Rotterdam. Hoe is de uitvoering verlopen, hoe hebben deelnemers het programma ervaren en welke lessen zijn hieruit te trekken?

Verschillende opties voor een zomerprogramma voor asielkinderen

26-04-2021

In de zomer hebben asielkinderen op basisscholen net als alle andere kinderen in Nederland zes weken vakantie. Wij hebben onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het opzetten van een zomerprogramma voor azc-kinderen, met het oog op taalbehoud, structuur en vermaak.

Jong Leren Eten krijgt een tweede programmaperiode

23-04-2021

Jong Leren Eten richt zich op het beter onder de aandacht brengen van gezonde en duurzame voeding. Het programma wordt de komende jaren voortgezet en van nieuwe accenten voorzien, zoals wij ook in onze evaluatie voorstellen.

In de spotlight: Eva Mulder

01-04-2021

Afgelopen vrijdag verdedigde onze collega Eva Mulder haar proefschrift met succes! In het onderzoek stond de vraag centraal hoe ideeën over wat ‘normaal’ is een rol spelen in reacties van de sociale omgeving op slachtoffers van seksueel geweld. Ze vertelt ons meer over haar achtergrond en onderzoek.

Naar een routekaart methodisch handelen voor RMC

09-03-2021

Deze week lanceerde Ingrado de routekaart voor RMC. De routekaart is een methodische beschrijving die RMC-consulenten ondersteunt bij het waarborgen van de kwaliteit in de aanpak van schoolverzuim, schooluitval of maatschappelijke uitval. Wij ondersteunden Ingrado bij het ontwikkelen van deze routekaart.

Gender en huiselijk geweld: zo zit het!

08-03-2021

Hoe ziet de relatie tussen gender en huiselijk geweld er uit? In deze analyse zetten we dat uiteen, als basis voor een gendersensitieve, effectieve aanpak van huiselijk geweld!