Actieonderzoek UWV: handelingsperspectieven voor re-integratieprofessionals

25-04-2024

Professionals kunnen bij de re-integratie van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering hun aanpak nog meer afstemmen op het gedrag van deze mensen en de dynamiek waarin zij zich bevinden. Dat blijkt uit onderzoek dat we – samen met Centerdata en TU Delft en in opdracht van uitkeringsinstantie UWV – uitvoerden naar het gedrag van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij re‑integratie en werk. Het onderzoek leidde tot vijf concrete handelingsperspectieven voor re-integratieprofessionals én tot de ontwikkeling van een handige kaartenset die het gesprek tussen professional en cliënt stroomlijnt.

“Het onderwerp mentale vitaliteit lééft”

17-04-2024

Onlangs evalueerde Regioplan de voucherregeling die ZonMw tijdens de coronacrisis in het leven riep om de mentale vitaliteit van werkenden te bevorderen. De regeling was overwegend succesvol, maar: het bereik kan beter, vertelt onderzoeker Anca Vadanescu. “Juist op deze krappe arbeidsmarkt is het belangrijk om te blijven investeren in de mentale vitaliteit van werkenden.”

“Ik houd ervan om in nieuwe materie te duiken”

16-04-2024

Leren en ontwikkelen: het loopt als een rode raad door de (studie)loopbaan van Mathilde Vandersteen. In haar nieuwe rol als beleidsonderzoeker bij Regioplan vallen er tegelijkertijd ook genoeg nieuwe werelden te ontdekken. “Iedereen hier heeft de drive om in een nieuw onderwerp te duiken en het helemaal te ontleden.”

Nieuw binnen Regioplan: apart expertiseteam voor actieonderzoek

11-04-2024

Actieonderzoek neemt een steeds prominentere plek in binnen onze dienstverlening. Niet voor niets hebben we sinds kort een apart team voor actieonderzoek ingericht, zodat we vragen van onze opdrachtgevers op dit vlak zo goed mogelijk kunnen invullen.

Participatie, integratie en inburgering: hoe doeltreffend en doelmatig was het overheidsbeleid?

09-04-2024

In hoeverre was het beleid van de rijksoverheid op het thema ‘Integratie en maatschappelijke samenhang’ doeltreffend en doelmatig? Dat was de centrale vraag in een synthesestudie die we uitvoerden in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Inmiddels is het eindrapport gepubliceerd en kwam het kabinet met een officiële reactie op het rapport.

Column: "Actieonderzoek, dat is toch geen écht onderzoek?" De zin en onzin van een hardnekkig vooroordeel!

04-04-2024

Over actieonderzoek bestaan veel hardnekkige vooroordelen. Als actieonderzoeker vindt Stefanie de Cuba natuurlijk wat van die vooroordelen. "Het wordt hoog tijd om een van de vooroordelen waar ik mij het meeste over verbaas te ontkrachten."

Handreiking aanpak stalking is nu online beschikbaar

04-04-2024

De aanpak van stalking is een gemeenschappelijke opdracht die vraagt om snel, sensitief en adequaat handelen van veel verschillende partijen. Goede samenwerking is dus essentieel! Met de Handreiking aanpak stalking wordt een eerste stap gezet om te komen tot een effectievere aanpak van stalking.

“Als beleidsonderzoeker hoor je enorm veel verschillende verhalen”

02-04-2024

Als beleidsonderzoeker bij Regioplan heeft Marjon Tijl een andere rol dan in haar jaren als beleidsadviseur bij de gemeente. Een rol die tot nu toe goed bevalt, vertelt ze. “Als beleidsonderzoeker merk je pas echt hoeveel verschillende perspectieven er bestaan.”

16 mei: Online Kenniskamer ‘Effectief regie voeren op complexe casuïstiek’!

28-03-2024

Op donderdag 16 mei organiseren we een online kenniskamer over het effectief organiseren van regie op complexe casuïstiek. Heb je interesse? Schrijf je dan in!

Geslaagde slotconferentie: “Mentale vitaliteit leeft”

26-03-2024

Eind februari vond in De Prodentfabriek in Amersfoort de slotconferentie ‘Mentale vitaliteit van werkenden’ plaats. De mede door Regioplan georganiseerde conferentie, in opdracht van ZonMw, bood de aanwezigen een unieke kans om inzichten te krijgen in de resultaten van het onderzoeksprogramma ‘Mentale vitaliteit van werkenden’.