Een leven lang kansen?! Wel als het aan ons ligt

08-07-2020

Het tweejaarlijke congres van het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) zou in het teken staan van ‘Een leven lang kansen!?’ Helaas kon het congres door de Coronamaatregelen niet doorgaan. Wel heeft het KWI een aantal bijdragen aan het congres gebundeld in het KWI Magazine. Ook een aantal van onze projecten wordt in het magazine uitgelicht. Daar zijn we blij mee, want we dragen met onze projecten heel graag bij aan het bieden van kansen aan mensen om een mooie toekomst op te bouwen.

Het magazine bevat onder andere een interview van Regioplanonderzoekers Marjolein Bouterse en Hetty Visee met klantmanagers over intensief klantmanagement voor oudere bijstandsgerechtigden. In het interview beschrijven klantmanagers van de gemeente Almere wat intensief klantmanagement in de praktijk betekent voor klantmanagers en voor klanten. Het interview sluit aan bij het project Effectiviteit Aanpak 45+ van de gemeente Almere, dat wij hebben uitgevoerd in het kader van het ZonMw programma Vakkundig aan het Werk.

Ook beschrijft Paul de Beer in het magazine de uitkomsten van het project BRIDGE in Rotterdam Zuid, waarin het verbeteren van de overgang van school naar werk centraal staat. Met BRIDGE probeert het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ) een brug te slaan tussen school en werk door middel van Loopbaanontwikkeling- en begeleiding (LOB). Wij hebben, samen met prof. dr. Marinka Kuijpers, een evaluatie uitgevoerd van de uitvoering van het BRIDGE-project op scholen. Uit het onderzoek komt naar voren dat de dialoog tussen scholen en beleidsmakers (NPRZ) van belang is over de richting (uitgangspunten en doelen) en de ruimte (facilitering en ondersteuning) die nodig is om LOB in de praktijk te realiseren.

We hopen voor het volgende KWI congres weer een ‘live’ bijdrage te kunnen leveren vanuit onze projecten op het terrein van werk en inkomen!