Is het tijd voor nieuwe afspraken over sponsoring in het onderwijs?

13-05-2019

Om de zoveel tijd laait de discussie over sponsoring in het onderwijs weer op. Mag dat wel, onderwijs sponsoren? Komt de onafhankelijkheid van het onderwijs daar niet van in het gedrang? En versterkt sponsoring niet de ongelijkheid tussen scholen?

Vanuit deze zorgen en om te zorgen dat sponsoring in het onderwijs volgens duidelijke spelregels verloopt, worden al sinds 30 jaar afspraken gemaakt en vastgelegd in een sponsorconvenant.

Inmiddels is de laatste versie van het convenant verlopen. Tijd om de balans op te maken en te inventariseren hoe het staat met sponsoring in bet basis- en het voortgezet onderwijs. Maar vooral ook is het tijd om weer goed na te denken over het convenant en de afspraken die daarin zijn gemaakt. Zijn die bij iedereen bekend, zijn ze duidelijk, hebben alle partijen hun bijdrage geleverd aan de uitvoering ervan, zijn er nieuwe ontwikkelingen die er niet door gedekt worden en hoe tevreden is iedereen over de effectiviteit ervan?

Al deze vragen moeten beantwoord worden voordat besloten kan worden over het afsluiten van een nieuw convenant. Precies met deze vragen gaan wij de komende maanden, met behulp van alle betrokkenen, aan de slag.

Meer weten?

Bekijk de spelregels voor sponsoring op school of lees ons nieuwsbericht over sponsoring in het onderwijs.
Wilt u meer informatie over onderzoek in het onderwijs? Neem contact op met Jacob of Peter.