Nieuw: onderzoek naar reisroutes irreguliere migratie

23-03-2023

Irreguliere migratie, waarbij migranten op irreguliere wijze een land binnenkomen, kan voor veel leed zorgen. De manier waarop irreguliere migratie plaatsvindt is echter beperkt in beeld; door versnipperde data en door uitdagingen bij de uitwisseling van informatie tussen instanties. In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onderzoekt Regioplan de komende maanden hoe het zicht op de reisroutes waarlangs irreguliere migratie naar Nederland plaatsvindt, kan worden vergroot. Het uiteindelijke doel: de beheersbaarheid van migratie vergroten en het leed dat gepaard gaat met irreguliere migratie tegengaan.

Irreguliere migratie kan voor veel leed zorgen; doordat migranten onveilige routes nemen of doordat zij slachtoffer worden van mensenhandel en uitbuiting. Sowieso zijn reisroutes door hun aard vaak moeilijk in kaart te brengen, waardoor de instroom van migranten ook moeilijker beheersbaar wordt.

Migration governance

Dit gebrek aan zicht op reisroutes van irreguliere migratie en de gevolgen van dit gebrek, vormen de aanleiding voor dit onderzoek. Er zijn weliswaar al data aanwezig over de (irreguliere) reisroutes die migranten afleggen, maar deze data zijn versnipperd en incompleet. Bovendien zijn bij migration governance verschillende migratieketenpartners betrokken, elk met verschillende data en inzichten.

Structurele informatie-uitwisseling

In dit onderzoek gaat Regioplan de mogelijkheden verkennen om deze data bij elkaar te brengen door middel van structurele informatie-uitwisseling. Hiervoor brengen we aan de hand van een deskstudie en interviews met ketenpartners de randvoorwaarden voor informatie-uitwisseling in kaart. Ook inventariseren wij de beschikbare data en gaan we op zoek naar manieren om gestructureerde inzichten te genereren uit de beschikbare bronnen.

Innovatieve datatechnieken

Daarnaast verkent Regioplan mogelijkheden over het gebruik van innovatieve datatechnieken die van meerwaarde kunnen zijn bij het genereren van nieuwe bronnen. Dan gaat het bijvoorbeeld om het volgen van social-media-accounts of het analyseren van tekstuele data. Ook verkennen we de gevolgen van de betere informatie-uitwisseling en het gebruik van innovatieve datatechnieken voor het behalen van het doel: de beheersbaarheid van migratie vergroten en het leed dat gepaard gaat met irreguliere migratie tegengaan.

Meer weten?

Het eindrapport wordt eind 2023 verwacht. Neem voor meer informatie over het lopende onderzoek contact op met Jos Lubberman of Marina Lazëri.