Mariska Veenstra MSc

Bij Regioplan zet ik mij in voor kwetsbare groepen in onze samenleving en focus ik mij op thema’s als inclusie, diversiteit en integratie. Gegrond beleid is het instrument om de gewenste veranderingen te kunnen waarmaken. In mijn rol als beleidsonderzoeker ben ik pragmatisch en zet ik het doel centraal: het onderzoek moet toepasbaar zijn om bij te dragen aan verandering in de praktijk. Als sociaal psycholoog bekijk ik beleidsvraagstukken waar mogelijk vanuit een gedragsperspectief: inzicht hebben in gedragsbepalers kan namelijk bijdragen aan het creëren van effectiever beleid.