Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Evaluatie Werkfittrajecten

Om de kansen op werk voor langdurig bijstandsgerechtigden te vergroten, biedt Den Haag hen zogenaamde ‘Werkfittrajecten’ aan. Op verzoek van de gemeente evalueren wij de effectiviteit van deze trajecten.

Evaluatie STiP regeling gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag biedt inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de kans om aan de slag te gaan in een gesubsidieerde STiP-baan (Sociaal Traject in Perspectief). Wij onderzochten in hoeverre de STiP-regeling eraan bijdraagt dat deelnemers zich kunnen ontwikkelen en op termijn duurzaam kunnen uitstromen naar regulier werk.

Bij elkaar brengen van statushouders en werkgevers in Den Haag

Het aan het werk helpen van statushouders is geen gemakkelijke opgave. Lessen voor gemeenten vanuit de Haagse praktijk vindt u in ons onderzoek voor Vakkundig aan het Werk.

Opbrengsten van outreachend toeleiden, een onderzoek naar het Wijkbanenplan in Den Haag

Waar komen jongeren terecht die door de gemeente in de wijk worden opgezocht en naar werk of studie worden begeleid?

Op de Goede weg. Kosten, opbrengsten en verbetermogelijkheden van de Klantreis Financiële Hulpverlening

Intensieve begeleiding in de schuldhulpverlening. Wat kost het en wat levert het op?

Advisering monitorinstrument Haags Burgerschap

De gemeente Den Haag wil graag structureel inzicht in de opbrengsten en effecten van gesubsidieerde projecten en activiteiten binnen de beleidslijn Haags Burgerschap. Wij hebben de gemeente geadviseerd over een monitor die de opbrengsten van de activiteiten per thema op een eenduidige en laagdrempelige wijze inzichtelijk maakt.

Toekomstige vraag FZO-beroepen op basis van demografische ontwikkelingen

Nederland vergrijst, hierdoor zijn de komende jaren meer verpleegkundigen en medisch ondersteuners nodig. Wij brachten de toekomstige vraag in kaart.

Jongensslachtoffers van seksuele uitbuiting en binnenlandse mensenhandel

Over de aard en de omvang van seksuele uitbuiting en mensenhandel van jongens is erg weinig bekend. De grootste belemmerende factor voor zicht op aard en omvang is dat het zich in het verborgene afspeelt. Een passend zorg- en ondersteuningsaanbod ontbreekt.

Effectieve re-integratie van arbeidsbeperkten

Op donderdag 8 oktober 2015 vond bij de AWN in Den Haag de Nederlandse Arbeidsmarktdag plaats. Collega Maikel Groenewoud heeft daar een artikel gepresenteerd over de re-integratie van arbeidsbeperkten. Sinds de inwerkingtreding van de Participatiewet op 1 januari 2015, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de re-integratie van verschillende nieuwe doelgroepen met een arbeidsbeperking. Daarom vroeg het […]

Evaluatie VVE scholingsactiviteiten

Regioplan onderzocht voor de gemeente Den Haag in hoeverre het door hen gesubsidieerde scholingsaanbod voor aanbieders van voor- en vroegschoolse educatie aansluit bij de praktijk. Op basis van de uitkomsten schreven we een advies over het vve-scholingsbeleid in de toekomst. Het rapport is niet openbaar.