Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Evaluatie wijkteams Vlaardingen

Functioneren de wijkteams volgens de transformatiedoelen? Dit onderzochten we, samen met Cebeon, voor de gemeente Vlaardingen.

Sociale wijkteams Schiedam-Vlaardingen

Hoe ervaren inwoners en betrokken stakeholders de veranderingen in het sociaal domein, en hoe ervaren ze de werkwijze van de sociale wijkteams? Regioplan gaat deze vraag beantwoorden voor de Rekenkamercommissie van Schiedam-Vlaardingen. Het onderzoek bekijkt aan de hand van een normenkader in hoeverre de inwoners centraal staan, de wijkteams integraal werken, en in hoeverre de […]

Evaluatie re-integratiebeleid Schiedam en Vlaardingen

In opdracht van de rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen heeft Regioplan het re-integratiebeleid in beide gemeenten onderzocht. Zowel Vlaardingen als Schiedam zijn er in periode 2007-2009 in geslaagd het bijstandsvolume te beperken. Uit het onderzoek komt naar voren dat er nog verbeteringen mogelijk zijn, met name waar het gaat om de aansturing van re-integratiepartners en evaluatie van de […]

Opvoedingsondersteuning Vlaardingen

Een belangrijk actiepunt uit de jeugdnota 2004 van de gemeente Vlaardingen is het realiseren van een sluitend en vraaggericht aanbod van opvoedingsondersteuning voor alle (allochtone) ouders. Om dit te kunnen realiseren, had de gemeente Vlaardingen behoefte aan inzicht in het totale veld van opvoedingsondersteuning in de gemeente. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek was het […]