Bevorderen gezonde en duurzame leefstijl: omgeving is essentieel

Een gezonde en duurzame leefstijl staat hoog op de beleidsagenda. Denk aan het landelijke preventieakkoord, de IBO gezonde leefstijl en de klimaatplannen van het kabinet. Dit vertaalt zich in de uitvoering van talrijke projecten rond deze thema’s. Maar pakken deze projecten in de praktijk ook uit zoals beoogd, wat leveren ze op en wat kan ervan geleerd worden? Wij zijn expert in het monitoren en evalueren van interventies en beleid, ook op het terrein van een gezonde en duurzame leefstijl. Wij bieden beleidsmakers en uitvoerders handvatten voor het implementeren, verbeteren en monitoren van interventies om een gezonde en/of duurzame leefstijl te stimuleren.

Omgevingsperspectief

Dit doen wij met oog voor het omgevingsperspectief. Omdat het bevorderen van een gezonde en duurzame leefstijl alleen kan door de omgeving daarin mee te nemen. Zowel de rol van de omgeving dichtbij (familie en vrienden), van organisaties en mensen daaromheen (buurten, scholen en werkgevers) en van beleidsmakers is essentieel. Dit snappen wij goed. Ook benutten wij onze kennis op de beleidsterreinen onderwijs, sociaal domein en het thema werk en gezondheid bij onze projecten gericht op een gezonde en duurzame leefstijl.

Producten

Onze eindproducten zijn maatwerk. Zo doen wij onderzoek, ontwikkelen we impactmonitors en helpen wij bij het ontwikkelen van interventies. Als opdrachtgever heeft u in een vroeg stadium inspraak in de vorm, stijl en opbouw van producten zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Meer weten?

Heeft u ook behoefte aan meer inzicht in uw projecten op het terrein van gezonde en duurzame leefstijl? Zoekt u naar een onafhankelijk en deskundig onderzoeksbureau voor monitoring, evaluatie, ontwikkeling of het in kaart brengen van goede voorbeelden? Zoekt u optimale input vanuit meerdere disciplines en een product dat aansluit bij de (be)leefwereld van uw doelgroep? Of wilt u sparren over wat mogelijk is? Neem gerust contact op met Miranda.

Onze diensten

Wij helpen overheden, non profit-instellingen, brancheorganisaties en bedrijven met onderzoek, advies en detachering.

Beleid onderzoeken

Snel en verantwoord in beeld krijgen hoe beleid uitgevoerd wordt en wat de effecten zijn.

Beleid uitvoeren

Mensen, advies en tools om te helpen bij het uitvoeren en verbeteren van beleid.

Beleid ontwikkelen

Van brainstormen over een idee tot volledige implementatietrajecten.

Werkvelden

Door het verbinden van onze expertise op de verschillende werkvelden komen we tot waardevolle inzichten en verrassende oplossingen voor complexe beleidsvragen.