Herziening van het landelijke curriculum voor het funderend onderwijs

10-10-2019

Vandaag, donderdag 10 oktober 2019, presenteren de negen ontwikkelteams van Curriculum.nu hun adviezen over de herziening van het landelijke curriculum voor het funderend onderwijs aan minister Slob. De afgelopen anderhalf jaar hebben leraren en schoolleiders vanuit basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs geïnventariseerd welke kennis en vaardigheden zij nodig achten voor het leergebied dat zij vertegenwoordigen.

In acht meerdaagse ontwikkelsessies hebben de teams toegewerkt naar een voorstel voor actualisatie van hun leergebied. Hierbij hebben ze gebruik gemaakt van de inbreng van collega-leraren, leerlingen, ontwikkelscholen, vakverenigingen, vervolgonderwijs, lerarenopleidingen, ouders en andere partijen. Bijvoorbeeld door feedback op de stukken van de ontwikkelteams te verzamelen in de tussentijdse consultatiefases.

Om het proces, waar nodig, tussentijds bij te kunnen sturen, hebben wij de leraren en schoolleiders van de negen ontwikkelteams na elke ontwikkelsessie bevraagd over hun ervaringen tijdens de ontwikkelsessie. De bevindingen daarvan presenteerden we in onze procesthermometer. De acht verslagen van de tussenmetingen kunt u vinden op de website van Curriculum.nu.

Bijzonder aan het ontwikkeltraject is de prominente rol die leraren en schoolleiders erin hebben gespeeld. In een aanvullend onderzoek hebben we de leden van de ontwikkelteams gevraagd hoe ze dit ervaren en wat deelname aan het ontwikkelteam heeft opgeleverd voor henzelf, het proces en de resultaten van het ontwikkeltraject. Ook van dit onderzoek kunt u het verslag vinden op de website van Curriculum.nu.

Meer informatie?

Voor meer informatie over ons onderzoek kunt u contact opnemen met Jacob van der Wel.