Lessen over het slavernijverleden

07-02-2019

De bevolking van Amsterdam is van oudsher divers van herkomst. De samenhang tussen haar inwoners is geen automatisme en vraagt om een gezamenlijke inspanning. Met de beleidslijn Gedeelde Geschiedenis wil de gemeente Amsterdam een stimulans geven aan het proces waarin de geschiedenis van de stad een meerstemmig en veelkleurig geheel wordt van en voor alle Amsterdammers.

Historische gevoeligheden bespreekbaar maken
Het uitgangspunt van Gedeelde Geschiedenis is dat ‘meer beladen facetten van de Amsterdamse geschiedenis niet worden ontweken, maar juist onder de loep worden genomen’. Dit vraagt om een verdere dialoog tussen zoveel mogelijk Amsterdammers en ruimte voor ieders verhaal. Het beleid van de gemeente richt zich mede op methodiekontwikkeling om historische gevoeligheden bespreekbaar te maken. De focus hierbij ligt op een zo groot mogelijke openheid, zelfreflectie en toekomstgerichtheid.

De inzet van de gemeente is gericht op verschillende doelen. Een van die doelen is het faciliteren en stimuleren van het Amsterdamse basis- en voortgezet onderwijs om aandacht te besteden aan Gedeelde Geschiedenis. Gedeelde Geschiedenis kan daarbij over verschillende thema’s gaan, maar drie thema’s verdienen volgens het gemeentebestuur in elk geval aandacht: Amsterdam migratiestad, Kolonialisme en slavernij en de Tweede Wereldoorlog.

Lessen over slavernijverleden op Amsterdamse scholen
In hun initiatiefvoorstel Een stap naar verdere erkenning van het Amsterdamse slavernijverleden (juni 2017) haken de raadsleden Blom, Duijndam en Mbarki aan op het thema slavernij. De gemeenteraad onderschrijft het belang om het onderwijsveld te ondersteunen bij het thema slavernijverleden. In dat licht heeft de gemeente Amsterdam ons gevraagd te onderzoeken wat scholen al met het onderwerp doen en wat zij daar eventueel nog bij nodig hebben. In onderstaande brief leggen we uit wat het onderzoek inhoudt:

Brief start onderzoek ‘Lessen over slavernijverleden op Amsterdamse scholen’

Meer informatie?
Neem contact op met Jacob van der Wel, Kees van Bergen of Annemieke Mack.

Titel afbeelding: ‘Suriname. Een plantaadge slavenkamp.’
Beeld: Jacob Eduard van Heemskerck van Beest / Rijksmuseum