Onderzoek: hoe staat het met de aanpak van online geweld tegen vrouwen en meisjes?

31-10-2023

Regioplan onderzocht de implementatie van de zogenoemde GREVIO-aanbevelingen, die als doel hebben om digitaal geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Wat is er nodig om deze aanbevelingen op een goede manier te implementeren?

Op het kruispunt van knelpunten: onderzoek naar intersectionele obstakels voor mensen met een beperking

18-10-2023

Regioplan voerde een onderzoek uit naar de positie van mensen met een beperking die ook vanwege hun huidskleur, etnische kenmerken, religie, culturele achtergrond en/of migratie (van hen of hun ouders) belemmeringen problematiek ervaren bij hun maatschappelijke participatie.

Monitor Charter Diversiteit: toenemende aandacht voor diversiteit en inclusie op de werkvloer

12-10-2023

Hoe staat het met de vorderingen rondom diversiteit en inclusie bij de ondertekenaars van het Charter Diversiteit? In opdracht van de SER brengen we dit jaarlijks in beeld. Onlangs verscheen ons monitoringsrapport over 2022, waarin we de vorderingen op het gebied van diversiteit en inclusief nader onder de loep nemen.

Save the date: slotconferentie Mentale vitaliteit van werkenden op 27 februari 2024

11-10-2023

Op dinsdag 27 februari organiseert ZonMw de slotconferentie Mentale vitaliteit van werkenden in de Prodentfabriek in Amersfoort. Noteer deze datum alvast in je agenda!

Nieuw project: Evaluatiekader Wet vaststellingsprocedure staatloosheid

04-10-2023

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) stelt Regioplan een evaluatiekader op van de Wet vaststelling staatloosheid die per 1 oktober van kracht werd.

Wetten die faillissementsfraude moeten voorkomen, werken maar beperkt

20-09-2023

De Wet versterking positie curator (2017) en de Wet civielrechtelijk bestuursverbod (2016) bereiken hun doelen niet of hooguit beperkt. Dat blijkt uit het evaluatierapport van Regioplan in opdracht van het WODC.

“Waarom doen mensen wat ze doen?”

19-09-2023

Als beleidsonderzoeker bij Regioplan geniet Titus Scholten (die eerder dit jaar begon in ons team Mens & Samenleving) enorm van de vele gesprekken die hij in het kader van onze onderzoeken voert. “Juist doordat je met mensen in gesprek gaat, kun je als onderzoeker mooie concrete aanbevelingen doen waar mensen écht wat aan hebben.”

Rapport: naar een soepele overgang van vso naar mbo

13-09-2023

Hoe kunnen we de overstap van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zo soepel mogelijk laten verlopen? Om die vraag draait het onderzoek dat we recent uitvoerden in opdracht van Ingrado.

“Beleidsmakers, ga nou eens écht kijken in de samenleving”

29-08-2023

Waarom werkt bepaald beleid – bijvoorbeeld op het gebied van armoede – wél, en ander beleid juist weer helemaal niét? Het is een vraag die Coco Bastiaansen (die deze zomer begon als onderzoeker in ons team Zorg & Veiligheid) al tijden bezighoudt.

Nieuw project: implementatie verplichte Beschermingscode HGKM op de BES-eilanden

09-08-2023

In opdracht van de Directie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland van het Ministerie van VWS gaat Regioplan de openbare lichamen op de drie BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) ondersteunen bij het implementeren van de verplichte Beschermingscode Huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM).