Impactmonitor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: naar een effectievere aanpak

08-12-2022

Hoe kan kennis uit de Impactmonitor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ingezet worden voor een effectievere aanpak van deze problematiek? Regioplan ontwikkelde een aantal instrumenten die gemeenten, regio's en hun ketenpartners daarbij helpen. In onze recent gepubliceerde eindrapportage bundelen we bovendien alle inzichten voor verbetering van het gebruik van de Impactmonitor.

Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen: oplossing voor 18 procent van deelnemende migranten

01-12-2022

Van de 1.258 migranten die uitstroomden uit de pilot Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV), werd voor 18 procent een 'bestendige oplossing' gevonden. Dit blijkt uit de eindevaluatie van de pilot die we uitvoerden in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

"De verhouding tussen werk en gezondheid is erg interessant"

15-11-2022

Gezondheid, preventie en werk: op het snijvlak van die onderwerpen beweegt Rosanne Schaap (28) zich als onderzoeker het liefst. Met het einde van haar promotietraject in zicht, begon ze op 1 september bij Regioplan als onderzoeker binnen ons team Werk, Participatie & Sociale Zekerheid. "Hier werk je veel meer met elkaar samen aan een onderzoeksproject."

Expertpool Ouderenmishandeling: ruimte voor nieuwe aanvragen

07-11-2022

Vanuit de Expertpool Ouderenmishandeling is er nog ruimte voor zeven à negen nieuwe aanvragen van gemeenten voor ondersteuning door een expert.

Nieuwe activiteiten Expertteam Werken aan Veiligheid

02-11-2022

Het expertteam rondom het Kwaliteitskader Werken aan Veiligheid komt dit najaar met nieuwe activiteiten om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling op lokaal en regionaal niveau te ondersteunen.

“Ik wil mijn horizon graag verder verbreden”

20-10-2022

Vanuit zijn achtergrond als bewegingswetenschapper weet Roel Blom (31) welk verhaal data kunnen vertellen. Sinds 1 september ondersteunt hij als data-analist onze beleidsonderzoekers. “Bij Regioplan kan ik echt maatschappelijke impact leveren.”

Programma Veilige Steden krijgt vervolg na positieve evaluatie

18-10-2022

Goed nieuws: minister Dijkgraaf heeft vorige week aan de Tweede Kamer weten dat hij de samenwerking met gemeenten op het gebied van Veilige Steden wil voortzetten. Uit een recente evaluatie door Panteia blijkt dat het programma de afgelopen vier jaar heeft geleid tot meer veiligheid voor vrouwen en meisjes én dat de deelnemende gemeenten de ondersteuning door Regioplan als positief hebben ervaren.

Regioplan gaat undercover: meer zicht op platformwerk

13-10-2022

Via een app een taxi bestellen, boodschappen en maaltijden laten bezorgen of tijdelijk personeel inhuren: anno 2022 zijn online diensten…

“Mensen lijken veel meer op elkaar dan ze denken”

11-10-2022

Even voorstellen: Marina Lazëri (30). Als onderzoeker heeft ze een brede blik en is ze – zowel bij Regioplan als…

Nieuw onderzoek naar belemmeringen voor werkzoekende asielzoekers

06-10-2022

Welke belemmeringen ervaren asielzoekers als ze willen toetreden tot de Nederlandse arbeidsmarkt? Dat is de centrale vraag in een onderzoek dat we de komende maanden uitvoeren in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).