(Onder)benutting zorgtoeslag en huurtoeslag door senioren

11-09-2018

Uit analyse van gegevens van het CBS blijkt dat in 2016 maximaal een op de tien seniorenhuishoudens hun recht op zorgtoeslag liet liggen. In datzelfde jaar liet 17 procent van deze huishoudens het recht op huurtoeslag mogelijk liggen.

De subsidieregeling voor jongeren met ernstige scholingsbelemmeringen heeft te weinig bereik

27-07-2018

De ESB-regeling kan in heel Nederland worden aangevraagd. Uit ons onderzoek blijkt echter dat de subsidie slechts in een beperkt aantal arbeidsmarktregio’s wordt gebruikt.

Eindexamenvakken op hoger niveau nu zichtbaar op het diploma

19-07-2018

Deze maand ontvingen de eerste leerlingen die een eindexamenvak op hoger niveau hebben afgelegd een diploma waarop dit expliciet vermeld staat. Het levert de leerling nog niet veel concrete voordelen op. Wel krijgt de leerling erkenning voor zijn prestatie.

Evaluatie Wet voorwaardelijke sancties en Wet rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen

19-07-2018

In 2012 zijn de Wet voorwaardelijke sancties (Wvs) en Wet rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregelen (Wvm) in werking getreden. Wat was het doel van deze wetten en zijn die doelen gehaald?

Cross-border shopping negatively impacts the national economies of the Baltic States

18-07-2018

Cross-border shopping negatively impacts the national economies of the Baltic States. We estimate that inhabitants of Lithuania, Estonia and Latvia respectively buy 49.5, 17.6 and 9.4 million litres of beer outside national borders annually.

Het sociaal minimum in Caribisch Nederland

29-06-2018

Wij onderzochten de minimaal noodzakelijke kosten van levensonderhoud in Caribisch Nederland, op basis waarvan een sociaal minimum kan worden vastgesteld. Ongeveer 40 procent van de huishoudens heeft nu onvoldoende (officieel geregistreerd) inkomen om aan deze kosten te voldoen.

Aard en omvang ouderenmishandeling

13-06-2018

1 op de 20 thuiswonende ouderen heeft ooit te maken gehad met ouderenmishandeling en 1 op de 50 ouderen wordt jaarlijks slachtoffer van ouderenmishandeling.

Het veelkoppige monster van het lerarentekort

31-05-2018

Opiniestuk van collega Jos Lubberman over het lerarentekort.

Masterclass Stad en stedelijkheid

24-05-2018

Oud-Regioplanpartner Piet Renooy organiseert en begeleidt dit najaar een masterclass over stedelijke vraagstukken.

Jonggehandicapten duurzaam aan het werk

11-04-2018

Voor jonggehandicapten is het vaak lastig om over te stappen van de ene naar een volgende baan. Regioplan onderzocht hoe jonggehandicapten duurzaam aan het werk kunnen en blijven.