Promotiebeurzen voor leraren vooral in trek bij hbo-docenten

30-01-2019

Sinds 2011 kunnen bevoegde docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs een beurs aanvragen om promotieonderzoek te doen. Met name docenten uit het hbo maken gebruik van deze promotiebeurs.

Studieboek Theorie en praktijk van arbeid

28-01-2019

Er is een nieuw studieboek over arbeid! Met een bijdrage van Jos Mevissen over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het studieboek is samengesteld onder redactie van onze ex-collega Fabian Dekker.

Meer specifieke aandacht voor meisjes en vrouwen met een handicap in het tegengaan van geweld

16-01-2019

Meisjes en vrouwen met een beperking lopen door hun gender én beperking dubbel risico om slachtoffer te worden van geweld. Ondanks hun gestapelde kwetsbaarheid is dit voor beleid en praktijk geen reden om toegesneden aandacht te geven aan deze doelgroep.

Bij elkaar brengen van statushouders en werkgevers in Den Haag

14-01-2019

Het vinden van een betaalde baan is voor statushouders geen gemakkelijke opgave, met als gevolg dat een overgrote meerderheid van…

Regioplan 35 jaar: Winterwerksessie Toekomst van werken en leren in de grote stad

02-01-2019

We bestaan in 2019 35 jaar! Om dit te vieren organiseren we 8 februari 2019 een Winterwerksessie met als thema de toekomst van werken en leren in de grote stad.

Meer verpleegkundigen en medisch ondersteuners nodig door vergrijzing

19-12-2018

Nederland vergrijst, hierdoor zijn de komende jaren meer verpleegkundigen en medisch ondersteuners nodig. Deze groeiende behoefte is het sterkst in de regio’s Noordwest Nederland, Den Haag-Leiden en Utrecht.

Effecten initiatiefwet voor meer en beter bewegingsonderwijs

16-11-2018

In 2018 heeft de SP een wetsvoorstel voor meer en beter bewegingsonderwijs ingediend: drie uur gym per week zou de norm moeten worden voor alle basisscholen. Wat zijn de effecten hiervan op gezondheid en leerprestaties?

Ouderenmishandeling in de aandacht

23-10-2018

De aanpak van ouderenmishandeling heeft een impuls nodig. Dat schrijft minister De Jonge in zijn kamerbrief over ouderenmishandeling. Want ook al is er de laatste jaren veel op dit thema ingezet, we zijn er nog niet.

Duale trajecten taal en werk voor statushouders

23-10-2018

Dit onderzoek biedt inzicht in de grote verscheidenheid aan duale trajecten die worden ingezet en de relevante succesfactoren en knelpunten hierbij. Dit wordt geïllustreerd met inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

Video: Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen

14-09-2018

Hoe pakt de Wvbp in de praktijk uit? Wij evalueerden deze wet samen met de pensioendeskundigen van Swalef Pensioenjuristen Academie, in opdracht van het ministerie van SZW. De bevindingen worden gepresenteerd in vier video's.