Vernieuwd inzicht in impact afspraken bestuursakkoord

18-07-2019

Na de vierde meting van het bestuursakkoord primair onderwijs te hebben uitgevoerd, bieden wij nu inzicht in de voortgang van het nakomen van de gemaakte afspraken.

In de zomer van 2014 hebben de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de PO-Raad een bestuursakkoord voor het primair onderwijs afgesloten. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over en doelen geformuleerd voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het versterken van de professionaliteit van leraren en schoolleiders.

De verschillende doelstellingen en afspraken van het bestuursakkoord zijn samengebracht in de volgende vier actielijnen:

 1. Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs
 2. Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering
 3. Professionele scholen
 4. Doorgaande ontwikkellijnen

In de zomer van 2018 is het bestuursakkoord geactualiseerd. Bij de actualisatie zijn prioriteiten zijn verschoven, daardoor ligt er nu minder focus op digitalisering en meer op strategisch HRM-beleid.

Monitoring van de afspraken

Om de ontwikkelingen op deze terreinen te volgen, zijn er in het bestuursakkoord afspraken gemaakt over monitoring. Het is de bedoeling dat hierbij zo veel mogelijk gebruikgemaakt wordt van informatie uit reeds beschikbare bestanden en/of onderzoeken. Een deel van de benodigde informatie is echter zo specifiek dat deze alleen met enquêtes onder scholen en besturen kan worden verzameld. Wij zetten jaarlijks deze enquête uit onder scholen.

Vierde meting

In het najaar 2018 is de vierde meting uitgevoerd. In het tussenrapport 2019 bieden wij inzicht op de voortgang volgens besturen en schoolleiders op de volgende acht punten:

 1. Impact afspraken Bestuursakkoord PO
 2. Talentherkenning en ontwikkeling
 3. Kwaliteitszorg
 4. Beleid en kwaliteit
 5. Versterken van didactische vaardigheden
 6. Breed samengestelde teams
 7. Onderzoekende vaardigheden leraren
 8. Bewegingsonderwijs