PARTICIPATIE

Maatschappelijke participatie betekent meedoen in de maatschappij. Dit is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Nieuwkomers, ouderen, drop-out jongeren, en mensen met een beperking kunnen moeite hebben om te participeren. Volwaardig participeren in de samenleving is een centraal thema van de WMO. Regioplan monitort participatietrajecten en benoemt de effectiviteit van dergelijke trajecten. Onlangs heeft Regioplan daarvoor een nieuw instrument ontwikkeld: de participatieladder.