Terug

Het project Wetenschap en Technologie op de pabo’s

Publicatienummer: 16023
Publicatiedatum: augustus 2016

In dit onderzoek is nagegaan op welke wijze de landelijke projectleiding en de afzonderlijke pabo’s Wetenschap en Technologie (W&T) verder hebben geïntegreerd in het curriculum van de pabo’s. Hiertoe had het ministerie van OCW extra middelen beschikbaar gesteld en een bestuursakkoord gesloten met de Vereniging van Hogescholen. Uit het onderzoek blijkt dat de landelijke projectleiding een infrastructuur creëerde waarin pabo’s optimaal kennis met elkaar konden delen en goede contacten op zowel bestuurlijk als inhoudelijk niveau met de pabo’s onderhield. De pabo’s blijken de plannen die zij hadden om W&T verder te integreren in hun curriculum te hebben uitgevoerd en soms meer te hebben gedaan dan zij zich voor hadden genomen. In het najaar van 2017 zal moeten blijken in hoeverre W&T daadwerkelijk geintegreerd is in de pabo-curricula.