Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Ouderen in Delft

Voor de Delftse Rekenkamer (DRK) deden we onderzoek naar het ouderenbeleid in de gemeente Delft. Centrale vragen waren: welk beleid wordt er gevoerd, hoe ervaren de ouderen het beleid en wat zou er verbeterd kunnen worden aan dit beleid?

Onderzoek naar uitvoering van verslavingszorg in Enschede

Voor de rekenkamer van de gemeente Enschede voerden wij een onderzoek uit naar de uitvoering van de verslavingszorg in Enschede en regiogemeenten.

Kaderstellende rol van de gemeenteraad

Op welke wijze kan de gemeenteraad optimaal invloed uitoefenen op de hoofdlijnen van het gemeentelijke beleid? Wij hebben de gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg een spiegel voorgehouden om te reflecteren op hun kaderstellende rol en daarin desgewenst verbeteringen in aan te brengen.

Armoede- en schuldhulpverleningsbeleid in Pijnacker-Nootdorp

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft inzicht nodig in het effect van het armoede- en schuldhulpverleningsbeleid om zijn kaderstellende en controlerende rol goed in te kunnen vullen. De rekenkamercommissie doet daarom onderzoek hiernaar.

Een mozaïek van ambities en belangen. Het economisch beleid van de gemeente Stichtse Vecht.

De gemeente Stichtse Vecht voerde de afgelopen jaren een ambitieus lokaal economisch beleid uit. Daarbij is een veelheid aan activiteiten ontplooid om de economie te stimuleren. De komende periode vraagt om meer focus.

‘Eigen kracht’ in het Amersfoortse sociaal domein

Wat betekent dat eigenlijk: ‘inzetten op eigen kracht’? Voor de rekenkamer van Amersfoort onderzochten we wat verschillende stakeholders in het sociaal domein onder ‘eigen kracht’ verstaan.

De drie D’s in Venlo

Wat veroorzaakt de budgetoverschrijdingen in het Venlose sociaal domein? Om deze vraag te beantwoorden maakten we een financiële benchmark en voerden we een inhoudelijke analyse van de budgetoverschrijdingen uit.

Balans in de buitenruimte: beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Ermelo

Onderzoek naar de optimalisering van het onderhoud en beheer van de openbare ruimte in de gemeente Ermelo.

Quickscan onderhoud openbare ruimte

Wat valt burgers en ondernemers op met betrekking tot het onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Smallingerland?

Ontwikkeling subsidiesystematiek sociaal domein gemeente Haarlem

Zijn de subsidiegelden in het sociaal domein effectief en doelmatig? We brachten de verbetervoorstellen in de praktijk met twee gesubsidieerde instellingen en de gemeente.