Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Procesevaluatie Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

Sinds 2016 biedt Stichting Nieuw Thuis Rotterdam een ambitieus en omvangrijk integratieprogramma voor 200 Syrische gezinnen in Rotterdam. Hoe is de uitvoering verlopen, hoe hebben deelnemers het programma ervaren en welke lessen zijn hieruit te trekken?

Detachering: het optreden van Stadstoezicht Rotterdam

Regioplan detacheerde onderzoeker Ad Schreijenberg bij de Rekenkamer Rotterdam voor een onderzoek naar het optreden van stadswachten in Rotterdam. De rekenkamer wilde met het onderzoek inzicht geven in – en oordelen over opzet, sturing, uitvoering en effectiviteit van toezicht en handhaving door stadswachten in de openbare ruimte. Daarbij werden onder meer aspecten als prestatieafspraken, deskundigheid […]

Detachering: Sociale veiligheid in het openbaar vervoer

De Rekenkamer Rotterdam detacheerde onderzoeker Ad Schreijenberg om mee te werken aan een onderzoek naar de sociale veiligheid in het Rotterdamse openbaar vervoer. In opdracht van de Stadsregio Rotterdam heeft de Rekenkamer Rotterdam dit onderzoek verricht. De Stadsregio Rotterdam verstrekt jaarlijks ongeveer € 35 miljoen aan de RET om de sociale veiligheid in het openbaar […]

Projectleiding Huiselijk geweld Rotterdam

De komende drie jaar werken de Veilig Thuisregio’s aan een structurele verbetering van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Collega Katrien de Vaan helpt mee als regionaal projectleider in Rotterdam-Rijnmond.

Toekomstperspectieven voor Hoogvliet Rotterdam

De gemeente Rotterdam bestaat voor een deel uit een aantal relatief zelfstandige kernen. Eén van deze kernen is Hoogvliet. Deze van oorsprong dorpse gemeenschap kreeg, toen het zich ontwikkelde tot eerste satellietstad van Nederland, te maken met diverse sociale en financiële problemen. De ingezette herstructurering viel eind vorig decennium stil. Recent is deze weer opgepakt. […]

Inburgeren onder de WI.
De resultaten van de inburgeringstrajecten voor niet-uitkeringsgerechtigden in Rotterdam 2007-2009

Regioplan heeft voor de gemeente Rotterdam de resultaten van de inburgeringscursussen bij het invoeren van de WI gemonitord. Regioplan heeft daarvoor een cohort van 1950 inburgeraars gevolgd in de periode 2007-2010. Hieruit blijkt dat de meerderheid van de deelnemers aan de korte trajecten in deze periode het inburgeringsexamen heeft gehaald. De resultaten van de deelnemers […]

Koers 2025 naar Rotterdam

Collega Piet Renooy heeft een blog geschreven voor ROmagazine, het maandelijkse vakblad voor professionals bij de gemeente, provincie, waterschap, rijksoverheid, bedrijven, universiteiten en overige organisaties die zich bezig houden met ruimte, infrastructuur en milieu. Klik hier om de blog ‘Koers 2025 naar Rotterdam’ te lezen.

Toekomstscenario’s kleine kernen Rotterdam

In opdracht van de gemeente Rotterdam hebben wij de ontwikkelingen die van invloed zijn op de vitaliteit van de kleine kernen Rozenburg, Pernis en Hoek van Holland geanalyseerd. Na een analyse van de stand van zaken in de drie kernen, zijn via het opstellen van scenario’s toekomstige risico’s en kansen voor de kleine kernen in […]

Evaluatie cameratoezicht gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft sinds 2000 op verschillende plekken in de openbare ruimte cameratoezicht. De gemeente Rotterdam laat periodiek het cameratoezicht in de gemeente evalueren. De evaluatieresultaten daarvan worden vastgelegd in een rapportage over de stand van zaken op het gebied van cameraoezicht. Regioplan schreef eerder de jaarrapportage cameratoezicht 2008 en heeft ook in 2010 […]

Evaluatie Subsdiekader Rotterdam, omzien en vooruitkijken.

In 2005 is de Subsidieverordening Rotterdam 2005 in werking getreden. Deze verordening was voor het eerst van toepassing op subsidies waarvan de te subsidiëren activiteiten op of na 1 januari 2007 aanvingen. Bij de vaststelling van de verordening is bepaald dat het Subsidiekader van Rotterdam binnen vier jaar zou worden geëvalueerd. Regioplan Beleidsonderzoek heeft in […]