Vmbo voorop: digitale centrale examens worden regulier

09-05-2019

Minister Slob staat positief tegenover het regulier maken van de digitale centrale examens in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo. Dit schrijft hij in een recente brief aan de Tweede Kamer.

Vermindert de gemeente Amsterdam de Airbnb-drukte?

02-05-2019

Amsterdams beleid vermindert beschikbaarheid Airbnb-locaties.

Voorschakeltrajecten belangrijke meerwaarde voor nieuwkomer en samenleving

18-04-2019

Voorschakeltrajecten voor statushouders zijn erop gericht de aansluiting met het reguliere onderwijs te verbeteren. Uit onze inventarisatie blijkt dat deze trajecten op verschillende manieren een belangrijke meerwaarde hebben, voor zowel de nieuwkomer als voor de samenleving.

Arbeidsparticipatie en technologie

18-04-2019

Hoe kan technologie bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt? Met subsidie van UWV onderzoeken we de impact van zeven pilots waarin nieuwe technologie wordt ingezet voor mensen met een arbeidsbeperking.

Evaluatie wijkteams Vlaardingen

18-04-2019

Vlaardingen zet stevig in op de wijkteams, en dat werpt vruchten af. Onze evaluatie van de teams laat zien dat het steeds beter lukt om de transformatiegedachte via de wijkteams vorm te geven.

Flexibele schooltijden van de baan

12-04-2019

In het primair onderwijs komen geen flexibele onderwijstijden. Dat blijkt uit de brief die minister Slob de Tweede Kamer begin deze maand stuurde. Veel ouders en leerlingen zullen dat jammer vinden, dus hoe is de minister tot dit besluit gekomen?

Nieuw onderzoekscahier arbeidsparticipatie jongeren met een beperking

10-04-2019

Alles weten over arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking? Kennis hierover is nu gebundeld beschikbaar in een nieuw onderzoekscahier.

Vacature (Junior) Onderzoeker

29-03-2019

Ben jij een beleidsonderzoeker (in de dop) met een sterke presentatie en een vlotte pen? Heb je inhoudelijke kennis van het beleidsterrein Arbeid en sociale zekerheid, Sociaal domein of Veiligheid en recht? Dan ben jij de onderzoeker die we zoeken!

Het veelkoppige monster van het arbeidsmarktbeleid

28-03-2019

Wij bestaan 35 jaar! Een mooie gelegenheid voor een winterwerksessie, waarin we zogenoemde wicked arbeidsmarktproblemen aan de kaak stelden.

Burgerparticipatie door buurtdebatten: wethouder in gesprek met bewoners Utrecht Zuid

21-03-2019

Wethouder Lot van Hooijdonk ging samen met buurtbewoners uit Utrecht Zuid in gesprek over de belangrijkste problemen in de wijk. Ze bespraken de uitkomsten van vier buurtdebatten. Deze buurtdebatten waren georganiseerd door Wijkraad Zuid.