Evaluatieonderzoek voor de pilot Recht op Maatwerk van start

12-04-2017

De VO-raad, OCW en het LAKS hebben het initiatief genomen tot de pilot Recht op Maatwerk. Er nemen 30 scholen deel aan de pilot die op 6 april 2017 is opgestart en die twee jaar duurt. Wij brengen de voorbereiding, uitvoering en opbrengsten van de pilot langs verschillende wegen in beeld.