Save the date! Symposium over LVB en schoolverzuim

18-03-2019

23 mei organiseren we samen met Hogeschool Leiden een symposium over LVB en schoolverzuim voor mensen die werken met vmbo- of mbo-leerlingen. Wil je meer weten over wat een LVB inhoudt? En waarom kennis hiervan en passende ondersteuning belangrijk zijn om schoolverzuim tegen te gaan? Kom dan naar het symposium!

Drie vragen en antwoorden over promotiebeurzen voor docenten

18-03-2019

Sinds 2011 kunnen docenten (po, vo, mbo, hbo) een beurs aanvragen om promotieonderzoek te doen. Door wie en waarom wordt deze aangevraagd? Dat evalueerden wij. Vakblad Didactief stelde projectleider Kees van Bergen drie vragen over dit onderzoek.

Werken aan meer diversiteit en inclusie op de werkvloer: eerste opbrengsten van het Charter Diversiteit

05-03-2019

Mede naar aanleiding van het SER-advies ‘Discriminatie werkt niet!’ is in 2015 het project Diversiteit in Bedrijf gestart. Onderdeel van het project is het Charter Diversiteit waaraan bedrijven zich op vrijwillige basis committeren. De eerste resultaten laten zien dat dit een nieuwe impuls of focus geeft aan het diversiteitsbeleid van bedrijven.

Algemeen overleg onderwijs en zorg

21-02-2019

Vandaag vindt het algemeen overleg over onderwijs en zorg plaats, onder andere over de onmisbaarheid van onderwijs(zorg)consulenten en het aanpassen van de Leerplichtwet met betrekking tot vrijstellingen van onderwijs. Onze onderzoeken vormden input hiervoor.

Extra inzet nodig tegen thuiszitten

21-02-2019

Het afgelopen schooljaar is het aantal thuiszitters wederom gestegen. Reden voor de partners van het Thuiszitterspact om extra maatregelen te nemen. Om gemeenten en samenwerkingsverbanden beter te kunnen ondersteunen bij het terugdringen van het aantal thuiszitters, hebben de partners van het pact behoefte aan meer zicht op het verhaal achter de cijfers.

Hoe aantrekkelijk is Nederland voor kennismigranten?

19-02-2019

Het beleid van de overheid is erop gericht om Nederland zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor kennismigranten. Maar hoe ervaren kennismigranten het Nederlandse toelatingsbeleid eigenlijk en wat zijn de belangrijkste redenen om voor Nederland te kiezen?

Prevalentieonderzoek huiselijk geweld en kindermishandeling

15-02-2019

Wat betekent slachtofferschap van huiselijk geweld voor mannen en voor vrouwen? Dit is onderzocht in het recent uitgebrachte prevalentieonderzoek van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De (nog steeds) onduidelijke status van de zzp’er

13-02-2019

Ingehuurde zzp’ers: ondernemer of werknemer? Jos Mevissen stelt voor zzp’ers zelf de keuze te laten maken. In reactie op eerder verschenen column van Rosanne Hertzberger in de NRC en artikel in De Groene Amsterdammer.

Lessen over het slavernijverleden

07-02-2019

Met de beleidslijn Gedeelde Geschiedenis wil gemeente Amsterdam historische gevoeligheden bespreekbaar maken. De gemeenteraad vindt het belangrijk om scholen te ondersteunen bij het omgaan met het thema slavernijverleden. In dat licht heeft de gemeente ons gevraagd te onderzoeken wat scholen al met het onderwerp doen en wat zij daar eventueel nog bij nodig hebben.

Investeren in vroegtijdige participatie van vluchtelingen: wat levert dat op?

05-02-2019

De gemeente Amsterdam biedt vluchtelingen sinds 2016 intensieve begeleiding voor een snellere integratie en participatie in Nederland. Ons tweejarige onderzoek laat zien wat de aanpak heeft opgeleverd.