Update veiligheidsonderdelen in de Nationale Drug Monitor (NDM)

08-08-2023

De onderdelen over illegale handel, productie en bezit van drugs en over criminaliteit en overlast door alcohol- en drugsgebruikers in de Nationale Drug Monitor (NDM) bevatten nu ook informatie over 2022.

“Tijdens de coronacrisis wist SZW enorm snel te schakelen”

02-08-2023

Aan het begin van de coronacrisis stelde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in korte tijd een enorm ambitieus pakket aan maatregelen samen. Tegelijkertijd legde de crisis het achterstallig onderhoud op de Nederlandse arbeidsmarkt bloot. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de procesevaluatie die Regioplan onlangs uitvoerde naar de totstandkoming van het aanvullend sociaal pakket (ASP).

Korte training: Beter Beleid door Goed Onderzoek

01-08-2023

In de training Beter Beleid door Goed Onderzoek gaan we met beleidsmakers en -onderzoekers aan de slag met onderzoekskaders als realistische evaluatie, reflexieve monitoring en actieonderzoek.

“Onbewust laten we ons de hele dag door beïnvloeden”

01-08-2023

Mariska Veenstra (28) is altijd al gefascineerd geweest door menselijk gedrag en door de vraag waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen. Die fascinatie kan ze goed kwijt in haar rol als onderzoeker binnen ons team Mens & Samenleving.

Digitale Werkplaatsen stimuleren samenwerking en vernieuwing

26-07-2023

Digitale Werkplaatsen zorgen voor meer verbinding tussen het onderwijs en het bedrijfsleven en fungeren als een katalysator voor onderwijsontwikkeling. Dat concludeert Regioplan in een onderzoek naar deze werkplaatsen, waarbinnen studenten mkb-bedrijven ondersteunen bij digitale ontwikkelingen.

Artikel Sociaal Bestek: handhaving sociale zekerheid in andere landen

25-07-2023

Van de toeslagenaffaire tot de ‘boodschappenaffaire’: het Nederlandse handhavingsbeleid op het gebied van sociale zekerheid lag de afgelopen jaren regelmatig onder vuur. Onlangs verscheen in Sociaal Bestek een interessant artikel over ons eerdere onderzoek naar het handhavingsbeleid in andere landen.

Nieuw actieonderzoek rondom arbeidsparticipatie: ontwikkelen van een gesprekswijzer voor professionals

18-07-2023

Er is nog niet veel bekend over hoe professionals het beste werkgevers kunnen helpen met dienstverlening op maat bij het in dienst nemen en houden van mensen met een arbeidsbeperking. Samen met Amsterdam UMC starten we daarom een actieonderzoek op.

Onderzoek: Breed gesprek governance en (mede)zeggenschap in het funderend onderwijs

11-07-2023

Regioplan heeft, in samenwerking met CAOP en Leeuwendaal, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderzoek gedaan naar governance en (mede)zeggenschap in het funderend onderwijs. De invloed van gedrag en cultuur bij (mede)zeggenschap, het belang van het goede gesprek, knelpunten in de medezeggenschap, het ontbreken van een formele rol voor de schoolleider en de verantwoording als last zijn enkele van de vele bevindingen die uit het onderzoek komen.

Werken bij Regioplan? Check onze vacatures!

05-07-2023

Bij Regioplan zijn we regelmatig op zoek naar talentvolle, gedreven onderzoekers. Op dit moment hebben we weer twee interessante vacatures openstaan. Kom jij ons versterken?

“Advies: verleng de Subsidieregeling praktijkleren”

04-07-2023

De Subsidieregeling praktijkleren – waarbij werkgevers subsidie kunnen krijgen voor praktijkleerplaatsen die ze aanbieden aan specifieke doelgroepen – wordt breed gewaardeerd door de verschillende betrokkenen en wordt gezien als erg belangrijk om te kunnen voldoen aan de vraag naar opgeleid personeel. Dat blijkt uit het evaluatieonderzoek dat Regioplan en ECBO onlangs uitvoerden naar de regeling. Het advies: verleng de regeling en breid hem zo mogelijk uit naar Caraïbisch Nederland.