Meer mogelijkheden voor jongeren met bijbaantje of vakantiewerk

02-05-2023

Bied kinderen met een bijbaantje of vakantiewerk de mogelijkheid om ook op zondagen te werken. En verbied flitsbezorging voor kinderen jonger dan 16 jaar. Dit zijn twee belangrijke aanbevelingen uit ons onderzoek naar modernisering van de wetgeving rondom kinderarbeid.

“Inzichten aanreiken voor effectiever beleid: dat blijft toch het allermooist”

20-04-2023

Goed inzicht krijgen in hoe en waarom bepaalde interventies wél, en andere níet werken: dat is wat Miranda Witvliet (directeur Mens & Samenleving bij Regioplan) nog altijd het allerliefste doet. “Uiteindelijk is iedereen erbij gebaat dat beleid ook echt werkt voor de mensen voor wie dat beleid bedoeld is.”

Afschaffen of verruimen 24-weken-eis helpt asielzoekers op weg naar werk

18-04-2023

Het afschaffen of aanzienlijk verruimen van de zogenoemde 24-weken-eis zou een zeer belangrijke stap zijn om de nu erg lastige toegang van asielzoekers tot de Nederlandse arbeidsmarkt te verbeteren. Dat is een centrale conclusie uit een onderzoek dat we recent uitvoerden naar de belangrijkste belemmeringen voor asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt.

Succesvolle pilot: ‘Sociaal juridische hulp om de hoek’

12-04-2023

Waar kun je als burger met een sociaaljuridische vraag terecht als er in je directe omgeving geen hulp beschikbaar is? Inwoners van Heerenveen, Hengelo en Venray konden sinds begin 2021 – bij wijze van pilot – terecht bij een sociaaljuridisch spreekuur in de plaatselijke bibliotheek. En dat blijkt te werken, zo blijkt uit een evaluatie door Regioplan.

Onderzoek: hoeveel tandartsen en mondhygiënisten zijn er in de toekomst nodig?

11-04-2023

De komende vijf tot twintig jaar stroomt een aanzienlijk deel van de huidige generatie tandartsen en mondhygiënisten uit. Ook verwachten zowel tandartsen als mondhygiënisten over vijf jaar ongeveer twee uur per week minder te werken. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek dat we recent uitvoerden in opdracht van het Capaciteitsorgaan, dat de toekomstig benodigde capaciteit aan zorgprofessionals in kaart brengt.

“Erg leuk om eens een andere sector te leren kennen”

04-04-2023

Het afgelopen jaar was onze collega Hedwig Rossing namens Regioplan gedetacheerd bij het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL). Daar coördineerde ze meerdere interne onderzoeksvragen rondom duurzame inzetbaarheid én leerde ze en passant een heel nieuwe sector kennen.

Wat kunnen we leren van de arbeidsmarktintegratie van mensen uit Oekraïne?

30-03-2023

Met subsidie van Instituut Gak doet Regioplan de komende maanden – samen met OpenEmbassy – onderzoek naar de arbeidsmarktintegratie van mensen uit Oekraïne.

Nieuw: onderzoek naar reisroutes irreguliere migratie

23-03-2023

In opdracht van het WODC onderzoekt Regioplan de komende maanden hoe het zicht op de reisroutes waarlangs irreguliere migratie naar Nederland plaatsvindt, kan worden vergroot.

21 maart: Internationale Dag Tegen Racisme en Discriminatie

21-03-2023

Vandaag, 21 maart, is de Internationale Dag Tegen Racisme en Discriminatie. Op deze dag willen wij diversiteit, equity en inclusie (DEI) onder de aandacht brengen door ontwikkelpunten voor de toekomst te delen.