Onderzoek: beter zicht op uit beeld geraakte inburgeraars

27-09-2022

Een deel van de inburgeringsplichtingen onder de Wet inburgering 2007 is nog steeds niet ingeburgerd. In opdracht van het ministerie…

Advies: sta kleinschalige prostitutie toe in Utrecht

23-09-2022

Focus minder op grootschalige raamprostitutie, sta sekswerk toe vanuit huis of kleinschalige locaties, en onderzoek de gevolgen in een proeftuin.…

“Migratie is van alle tijden”

22-09-2022

Sinds 1 september maakt Job Velseboer (26) deel uit van ons team Mens & Samenleving, waar hij onderzoek verricht op…

De Nederlandse ArbeidsmarktDag - Werken in een Duurzame Economie

15-09-2022

De Nederlandse ArbeidsmarktDag staat dit jaar in het teken van Werken in een Duurzame Economie. Een dag lang interessante presentaties en workshops over actuele arbeidsmarktgerelateerde thema’s. Met een key note van Marjolein ten Hoonte (directeur Randstad Nederland) en een gesproken column van Donald Pols (directeur Milieudefensie). Dat wil je niet missen! Meld je nu aan via www.arbeidsmarktdag.nl. 6 oktober 2022 in Hotel Casa Amsterdam!

Aanpak Verzuim 18+ en monitoring JKIP

09-09-2022

Hoe pakken de RMC-regio's het verzuim 18+ en de monitoring van Jongeren in Kwetsbare Positie (JIKP) aan? En hoe kunnen deze RMC-taken verder worden verbeterd? In opdracht van Ingrado deden we onderzoek naar die vraag en formuleerden we aanbevelingen voor verbetering van de verzuimaanpak en monitoring.

Naar een effectievere inrichting van de schuldhulpverlening

08-09-2022

De schuldenproblematiek in Nederland is groot. Bijna één op de tien huishoudens worstelt met problematische schulden. Slechts een zesde van deze groep is in beeld bij de hulpverlening. Te veel huishoudens met problematische schulden zijn verstoken van hulp.

Onderzoek: helder zicht op physician assistants en verpleegkundig specialisten

31-08-2022

Ze vormen belangrijke schakels binnen de zorgketen: physician assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VS’en). Een PA neemt zelfstandig medische en…

Het klachtenstelsel in het po en vo nader bekeken

23-08-2022

Elke school is verplicht om een klachtenregeling in te stellen, maar de manier waaróp klachten in de praktijk worden afgehandeld verschilt nogal. In opdracht van het ministerie van OCW dook Regioplan in de wondere wereld van het klachtenstelsel. Wat speelt er binnen de scholen? En: wat kan er beter?

Gesubsidieerd werk in Nederland: welke vormen zijn er zoal?

16-08-2022

Hoe kun je burgers voor wie de arbeidsmarkt nog te ontoegankelijk is tóch aan werk helpen? Verschillende gemeentes experimenteren met basisbanen en andere vormen van gesubsidieerd werk. Om de mogelijke keuzes en afwegingen in kaart te brengen, onderzoeken we momenteel voor de gemeente Amsterdam verschillende vormen van gesubsidieerd werk in Nederland.

Update veiligheidsonderdelen in de Nationale Drug Monitor

27-07-2022

De Nationale Drug Monitor is geactualiseerd.