Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Doelgroeponderzoek kwetsbare werkenden in Almere

In opdracht van de gemeente Almere onderzochten wij de ondersteuningsbehoeften voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO) onder mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben we deze groep kwantitatief in kaart gebracht.

Effectiviteit Aanpak 45-plussers gemeente Almere

Wij onderzochten de Aanpak 45+ van de gemeente Almere, waarin bijstandsgerechtigde 45-plussers intensieve en op de individu gerichte begeleiding krijgen om weer aan het werk te gaan.

MDA++ Flevoland

De Multidisciplinaire Aanpak (MDA++ ) is een nieuwe werkwijze in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk- en seksueel geweld. Wij monitoren dit jaar de aanpak in Flevoland.

Evaluatie Participatieverordening gemeente Almere

De gemeente Almere zet in het kader van de Participatiewet verschillende instrumenten in om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Wij brachten de ervaringen van werkgevers en cliënten met een arbeidsbeperking in kaart.

Maatschappelijke businesscase Almere Poort

We voerden een maatschappelijke businesscase welzijn nieuwe stijl uit voor Almere Poort. Hiermee ondersteunden we de gemeente Almere om beleidskeuzes te maken bij de aansturing, organisatie en uitvoering van het welzijnswerk.

Vervangingsvraag risicoregio Almere-Flevoland 2011

Regioplan heeft in opdracht van het regionaal platform Almere-Flevoland opnieuw onderzoek gedaan naar de vervangingsvraag als gevolg van vergrijzing bij het onderwijspersoneel in de komende jaren. Dit keer was het onderzoek gebaseerd op de docentgegevens van 2011. We hebben in kaart gebracht hoeveel docenten de komende jaren met pensioen gaan en vastgesteld bij welke vakken […]

Evaluatie coördinatie van zorg Almere

Om de zorg aan kinderen en gezinnen binnen de gemeente Almere te verbeteren, is drie jaar geleden de coördinatie van zorg gestart. Professionals die te maken hebben met een kind of gezin met een of meerdere problemen worden gecoördineerd en geacht samen te werken en de hulp op elkaar af te stemmen. Regioplan heeft voor […]

Vervangingsvraag Almere-Flevoland

In opdracht van het regionaal platform Almere-Flevoland heeft Regioplan onderzoek gedaan naar de vervangingsvraag als gevolg van vergrijzing bij het onderwijspersoneel in de komende jaren. We hebben hiervoor in kaart gebracht hoeveel docenten de komende jaren met pensioen gaan en vastgesteld bij welke vakken en op welke niveaus de grootste tekorten gaan ontstaan. Daarnaast hebben […]

Regiovisie aanpak huiselijk geweld Flevoland

In opdracht van de gemeente Almere heeft Regioplan een regiovisie opgesteld inzake de aanpak van huiselijk geweld. De visie is geschreven voor alle gemeenten in Flevoland en is in nauwe samenspraak met politie, justitie en het hulpverleningsveld tot stand gekomen. De visie kan bogen op een breed draagvlak onder de gemeenten en de instellingen. Eén […]

Projectleiding implementatie huisverbod Flevoland

In de periode oktober 2008- maart 2009 werkte Regioplan in opdracht van de gemeente Almere aan de implementatie van de Wet Tijdelijk Huisverbod. Samen met de zes gemeenten en de hulpverleninginstellingen is een implementatieplan ontwikkeld en een uitvoeringsorganisatie vastgesteld.