Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Evaluatie subsidieregeling internationalisering in primair en voortgezet onderwijs

Het ministerie van Onderwijs stimuleert scholen in het primair en voortgezet onderwijs om aandacht te besteden aan internationalisering. Wij evalueren de doelmatigheid en effectiviteit van de subsidieregeling.

Re-integratie van stille reserve uit de WW in het primair onderwijs

Kan de stille reserve in het primair onderwijs (mensen met een werkloosheidsuitkering die voorheen leerkracht waren) bijdragen aan het oplossen van het lerarentekort?

Lessen over het slavernijverleden in het Amsterdamse onderwijs

Met de beleidslijn Gedeelde Geschiedenis wil de gemeente Amsterdam historische gevoeligheden bespreekbaar maken. Onderdeel daarvan is het slavernijverleden. Wij hebben onderzocht wat scholen momenteel met het onderwerp doen en wat zij daar eventueel nog bij nodig hebben.

Ondersteuningsstructuur Lokale Allianties

Lokale Allianties, waarin banken, notarissen, mentoren en bewindvoerders samenwerken met hulpverleners, blijken een effectief middel te zijn om financieel misbruik van ouderen te voorkomen, tijdig te signaleren en als het dan toch gebeurt, aan te pakken.

Advisering monitorinstrument Haags Burgerschap

De gemeente Den Haag wil graag structureel inzicht in de opbrengsten en effecten van gesubsidieerde projecten en activiteiten binnen de beleidslijn Haags Burgerschap. Wij hebben de gemeente geadviseerd over een monitor die de opbrengsten van de activiteiten per thema op een eenduidige en laagdrempelige wijze inzichtelijk maakt.

Uitstroom richting pensioen in het po, vo en mbo

Iets meer dan de helft van het onderwijspersoneel verwacht vóór de AOW-gerechtigde leeftijd met pensioen te gaan. In mei 2019 deden wij een peiling wanneer medewerkers uit het po, vo en mbo verwachten met pensioen te gaan.

Procesevaluatie en monitoring pilot Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV)

Voor migranten zonder recht op verblijf en rijksopvang is het Rijk samen met vijf gemeenten gestart met een ontwikkeltraject om tot een bestendige oplossing te komen voor deze groep vreemdelingen. Zij krijgen bed, bad en brood aangeboden en begeleiding om tot een oplossing te komen: alsnog een verblijfsvergunning of, als dat niet mogelijk is, vrijwillig vertrek uit Nederland.

Evaluatie ontwikkeling Familiecontact

Ouders van geradicaliseerde moslim-jongeren zijn vaak dubbel slachtoffer: zij verliezen hun kind en ze worden door de gemeenschap met de nek aangekeken. Het project Familiecontact van het Landelijk Steunpunt Extremisme biedt families ondersteuning aan bij de rouwverwerking en het weerbaar worden tegen radicalisering en extremisme. Dit project werkt goed, zo is gebleken uit onze evaluatie.

Procesevaluatie projecten ‘Detentie lokaal en flexibel’

Innovatie in detentie is in volle gang. Het ministerie van Justitie & Veiligheid ondersteunt vijf experimenten voor kleinschalige, flexibele en lokale detentie in het land. Regioplan mag voor het WODC de detentieprojecten volgen en helpen verbeteren.

Ontwikkeling risicoprofielen ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling komt helaas regelmatig voor onder ouderen in Nederland. Om de vaak verborgen problematiek beter te kunnen herkennen heeft het ministerie van VWS ons gevraagd instrumentarium te ontwikkelen dat bij moet dragen aan verbeterde signalering van slachtoffers.