Maatschappelijk verantwoord incasseren bij zwerfjongeren met schulden? Maak maatwerk toegankelijk!

29-05-2019

Zwerfjongeren met schulden bevinden zich in een ingewikkelde en kwetsbare positie. Overheidsinstanties willen schulden graag maatschappelijk verantwoord incasseren. Om de overheidsincasso bij zwerfjongeren te verbeteren, signaleren wij een aantal knelpunten.

Wetenschap & technologie in het DNA van Gelderse basisscholen

16-05-2019

De provincie Gelderland wil samen met de Gelderse scholen de implementatie van Wetenschap & Techniek (W&T) in het primair onderwijs in Gelderland versnellen en versterken.

Is het tijd voor nieuwe afspraken over sponsoring in het onderwijs?

13-05-2019

Om de zoveel tijd laait de discussie over sponsoring in het onderwijs weer op. Mag dat wel, onderwijs sponsoren? Komt de onafhankelijkheid van het onderwijs daar niet van in het gedrang? En versterkt sponsoring niet de ongelijkheid tussen scholen?

Vmbo voorop: digitale centrale examens worden regulier

09-05-2019

Minister Slob staat positief tegenover het regulier maken van de digitale centrale examens in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo. Dit schrijft hij in een recente brief aan de Tweede Kamer.

Vermindert de gemeente Amsterdam de Airbnb-drukte?

02-05-2019

Amsterdams beleid vermindert beschikbaarheid Airbnb-locaties.

Voorschakeltrajecten belangrijke meerwaarde voor nieuwkomer en samenleving

18-04-2019

Voorschakeltrajecten voor statushouders zijn erop gericht de aansluiting met het reguliere onderwijs te verbeteren. Uit onze inventarisatie blijkt dat deze trajecten op verschillende manieren een belangrijke meerwaarde hebben, voor zowel de nieuwkomer als voor de samenleving.

Arbeidsparticipatie en technologie

18-04-2019

Hoe kan technologie bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt? Met subsidie van UWV onderzoeken we de impact van zeven pilots waarin nieuwe technologie wordt ingezet voor mensen met een arbeidsbeperking.

Evaluatie wijkteams Vlaardingen

18-04-2019

Vlaardingen zet stevig in op de wijkteams, en dat werpt vruchten af. Onze evaluatie van de teams laat zien dat het steeds beter lukt om de transformatiegedachte via de wijkteams vorm te geven.

Flexibele schooltijden van de baan

12-04-2019

In het primair onderwijs komen geen flexibele onderwijstijden. Dat blijkt uit de brief die minister Slob de Tweede Kamer begin deze maand stuurde. Veel ouders en leerlingen zullen dat jammer vinden, dus hoe is de minister tot dit besluit gekomen?

Nieuw onderzoekscahier arbeidsparticipatie jongeren met een beperking

10-04-2019

Alles weten over arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking? Kennis hierover is nu gebundeld beschikbaar in een nieuw onderzoekscahier.