Zoeken
Publicatiedatum
Werkvelden

Projecten

resultaten
Gekozen filters:

Ontwikkeling risicoprofielen ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling komt helaas regelmatig voor onder ouderen in Nederland. Om de vaak verborgen problematiek beter te kunnen herkennen heeft het ministerie van VWS ons gevraagd risicoprofielen van slachtoffers te ontwikkelen die bij moeten dragen aan verbeterde signalering van slachtoffers van ouderenmishandeling

(Oplopende) zorgkosten voor senioren in de Wlz

De hoogte van de maandelijks te betalen eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz) is mede afhankelijk van het inkomen, vermogen en het type ontvangen zorg. We zochten voor verschillende typen senioren huishoudens het verschil in eigen bijdrage en de gevolgen hiervan voor de bestedingsruimte uit.

Ondersteuningsstructuur Lokale Allianties

Lokale Allianties, waarin banken, notarissen, mentoren en bewindvoerders samenwerken met hulpverleners, blijken een effectief middel te zijn om financieel misbruik van ouderen te voorkomen, tijdig te signaleren en als het dan toch gebeurt, aan te pakken.

Uitstroom richting pensioen in het po, vo en mbo

Iets meer dan de helft van het onderwijspersoneel verwacht vóór de AOW-gerechtigde leeftijd met pensioen te gaan. In mei 2019 deden wij een peiling wanneer medewerkers uit het po, vo en mbo verwachten met pensioen te gaan.

Basisaanpak ontspoorde mantelzorg

In 10 gemeentelijke pilots ontwikkelde we een basisaanpak gericht op het voorkomen en het effectief aanpakken van ‘ontspoorde mantelzorg’.

(Onder)benutting zorgtoeslag en huurtoeslag door senioren

Uit analyse van gegevens van het CBS blijkt dat in 2016 maximaal een op de tien seniorenhoudens hun recht op zorgtoeslag liet liggen. In datzelfde jaar liet 17 procent van deze huishoudens het recht op huurtoeslag mogelijk liggen.

Aard en omvang ouderenmishandeling

We deden onderzoek naar de aard en omvang van ouderenmishandeling. Daaruit bleek dat ruim 1 op de 20 thuiswonende ouderen slachtoffer wordt van ouderenmishandeling

Implementatie Actieplan Ouderen in Veilige Handen

We ondersteunen drie projecten van het Actieplan Ouderen in Veilige Handen, met als doel het verbeteren van een aanpak van ouderenmishandeling.

Evaluatie actieplan perspectief voor vijftigplussers

Wij evalueren 'Perspectief voor vijftigplussers', het actieplan van SZW om vijftigplussers te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan, werknemers wendbaarder te maken op de arbeidsmarkt en werkgevers minder terughoudend te laten zijn bij het aannemen van vijftigplussers.

Effectiviteit Aanpak 45-plussers gemeente Almere

Wij onderzoeken de Aanpak 45+ van de gemeente Almere, waarin bijstandsgerechtigde 45-plussers intensieve en op de individu gerichte begeleiding krijgen om weer aan het werk te gaan.