Bij elkaar brengen van statushouders en werkgevers in Den Haag

14-01-2019

Het vinden van een betaalde baan is voor statushouders geen gemakkelijke opgave, met als gevolg dat een overgrote meerderheid van…

Regioplan 35 jaar: Winterwerksessie Toekomst van werken en leren in de grote stad

02-01-2019

We bestaan in 2019 35 jaar! Om dit te vieren organiseren we 8 februari 2019 een Winterwerksessie met als thema de toekomst van werken en leren in de grote stad.

Meer verpleegkundigen en medisch ondersteuners nodig door vergrijzing

19-12-2018

Nederland vergrijst, hierdoor zijn de komende jaren meer verpleegkundigen en medisch ondersteuners nodig. Deze groeiende behoefte is het sterkst in de regio’s Noordwest Nederland, Den Haag-Leiden en Utrecht.

Effecten initiatiefwet voor meer en beter bewegingsonderwijs

16-11-2018

In 2018 heeft de SP een wetsvoorstel voor meer en beter bewegingsonderwijs ingediend: drie uur gym per week zou de norm moeten worden voor alle basisscholen. Wat zijn de effecten hiervan op gezondheid en leerprestaties?

Ouderenmishandeling in de aandacht

23-10-2018

De aanpak van ouderenmishandeling heeft een impuls nodig. Dat schrijft minister De Jonge in zijn kamerbrief over ouderenmishandeling. Want ook al is er de laatste jaren veel op dit thema ingezet, we zijn er nog niet.

Duale trajecten taal en werk voor statushouders

23-10-2018

Dit onderzoek biedt inzicht in de grote verscheidenheid aan duale trajecten die worden ingezet en de relevante succesfactoren en knelpunten hierbij. Dit wordt geïllustreerd met inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

Video: Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen

14-09-2018

Hoe pakt de Wvbp in de praktijk uit? Wij evalueerden deze wet samen met de pensioendeskundigen van Swalef Pensioenjuristen Academie, in opdracht van het ministerie van SZW. De bevindingen worden gepresenteerd in vier video's.

(Onder)benutting zorgtoeslag en huurtoeslag door senioren

11-09-2018

Uit analyse van gegevens van het CBS blijkt dat in 2016 maximaal een op de tien seniorenhuishoudens hun recht op zorgtoeslag liet liggen. In datzelfde jaar liet 17 procent van deze huishoudens het recht op huurtoeslag mogelijk liggen.

De subsidieregeling voor jongeren met ernstige scholingsbelemmeringen heeft te weinig bereik

27-07-2018

De ESB-regeling kan in heel Nederland worden aangevraagd. Uit ons onderzoek blijkt echter dat de subsidie slechts in een beperkt aantal arbeidsmarktregio’s wordt gebruikt.

Eindexamenvakken op hoger niveau nu zichtbaar op het diploma

19-07-2018

Deze maand ontvingen de eerste leerlingen die een eindexamenvak op hoger niveau hebben afgelegd een diploma waarop dit expliciet vermeld staat. Het levert de leerling nog niet veel concrete voordelen op. Wel krijgt de leerling erkenning voor zijn prestatie.