Jongensslachtoffers van seksuele uitbuiting en binnenlandse mensenhandel

08-05-2017

Over de aard en de omvang van seksuele uitbuiting en mensenhandel van jongens is erg weinig bekend. De grootste belemmerende factor voor zicht op aard en omvang is dat het zich in het verborgene afspeelt. Een passend zorg- en ondersteuningsaanbod ontbreekt.

Regioplan correspondent in European Social Policy Network

12-04-2017

Sinds 2014 maakt Regioplan als Nederlandse expert onderdeel uit van het European Social Policy Network (ESPN). In het kader hiervan publiceren we regelmatig over ontwikkelingen in het sociaal beleid in Nederland. Onlangs verscheen van onze hand een nieuwe publicatie over experimenten met het basisinkomen in Nederland.

Evaluatieonderzoek voor de pilot Recht op Maatwerk van start

12-04-2017

De VO-raad, OCW en het LAKS hebben het initiatief genomen tot de pilot Recht op Maatwerk. Er nemen 30 scholen deel aan de pilot die op 6 april 2017 is opgestart en die twee jaar duurt. Wij brengen de voorbereiding, uitvoering en opbrengsten van de pilot langs verschillende wegen in beeld.