De toekomst van volwasseneneducatie

18-09-2017

Wij begeleiden deze week twee interactieve bijeenkomsten met gemeenten over de toekomst van volwasseneneducatie. Hieruit moet duidelijk moet worden wat gemeenten nodig hebben om in 2022 een derde van de laaggeletterden in Nederland te bereiken.

Bijna 30 procent van de politieagenten verzaakt verplichte fysieke vaardigheidstoets

05-09-2017

Sinds 2015 is het jaarlijks afleggen van een fysieke vaardighedentoets verplicht voor alle operationele politiemedewerkers. Wij evalueerden de uitvoering en het doelbereik.

Hoe vinden werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers elkaar?

01-09-2017

Het Vlaamse tijdschrift OverWerk publiceerde deze zomer een artikel over een onderzoek dat wij uitvoerden naar de matching van werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers.

Innovatie in toegepast onderzoek op Dear Future, Tilburg

03-08-2017

Collega Yannick Bleeker gaat op 26 september met toehoorders in gesprek over de toekomst van praktijkgericht onderzoek. Hij neemt toehoorders mee langs enkele innovatieve methoden en vraagt zich af welke vaardigheden onderzoekers moeten hebben.

Syllabus rekenkamerwerk

12-07-2017

De Noordelijke Rekenkamer heeft een nieuwe syllabus voor het rekenkamerwerk uitgebracht, met daarin ook een bijdrage van onze collega Katrien de Vaan. De syllabus is interessant voor iedereen die rekenkameronderzoek uitvoert of er op een andere manier mee te maken heeft.

Deeltijders gaan lerarentekort niet oplossen

05-07-2017

In verschillende kranten wordt geopperd dat een aanzienlijk deel van het lerarentekort zou kunnen worden opgelost als deeltijders in het onderwijs een grotere aanstelling zouden aanvaarden. Wij houden ons al jaren met de ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt bezig en keken eens naar de cijfers.

Meer duidelijkheid over bevoegdheden in het voortgezet onderwijs

01-06-2017

Voor de actualisering van de conversietabel in 2017 hebben wij intensief overlegd met deskundigen van vakverenigingen, beroepsgerichte platforms en lerarenopleidingen. 

Monitoring My Red Light van start!

24-05-2017

Deze week is My Red Light geopend: een Amsterdams initiatief dat sekswerkers in de gelegenheid stelt om in zelfbeheer hun beroep uit te oefenen. Wij zijn gevraagd om My Red Light twee jaar lang te monitoren.

Formatie vastgelopen? Regioplan biedt versnellingsinstrument!

17-05-2017

Steeds vaker maken we gebruik van een innovatieve digitale tool voor groepssessies Benieuwd of het ook voor u interessant is om een dergelijke bijeenkomst te organiseren?

Jongensslachtoffers van seksuele uitbuiting en binnenlandse mensenhandel

08-05-2017

Over de aard en de omvang van seksuele uitbuiting en mensenhandel van jongens is erg weinig bekend. De grootste belemmerende factor voor zicht op aard en omvang is dat het zich in het verborgene afspeelt. Een passend zorg- en ondersteuningsaanbod ontbreekt.