Vergezichten en uitdagingen van de hbo-arbeidsmarkt

03-11-2017

Welke uitdagingen kent de arbeidsmarkt van hbo-instellingen? Wij voerden de arbeidsmarktmonitor voor hbo-personeel uit.

Het sociaal minimum in Caribisch Nederland

13-10-2017

Wij onderzoeken de minimaal noodzakelijke kosten van levensonderhoud in Caribisch Nederland, op basis waarvan een sociaal minimum kan worden vastgesteld.

Procesevaluatie pilot 'SCIL 14-17' in de jeugdstrafrechtketen

19-09-2017

Begin 2017 is binnen de jeugdstrafrechtketen een pilot gedaan met screening van LVB. Wij evalueerden de pilot. De uitkomsten zijn veelbelovend en nodigen uit tot nadenken over een bredere toepassing van de screening van LVB.

Onderzoek naar het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet

18-09-2017

Hoe is het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet door scholen anno 2017 door de Inspectie ingericht? En hoe wordt dit ervaren door de betrokken partijen?

De toekomst van volwasseneneducatie

18-09-2017

Wij begeleiden deze week twee interactieve bijeenkomsten met gemeenten over de toekomst van volwasseneneducatie. Hieruit moet duidelijk moet worden wat gemeenten nodig hebben om in 2022 een derde van de laaggeletterden in Nederland te bereiken.

Bijna 30 procent van de politieagenten verzaakt verplichte fysieke vaardigheidstoets

05-09-2017

Sinds 2015 is het jaarlijks afleggen van een fysieke vaardighedentoets verplicht voor alle operationele politiemedewerkers. Wij evalueerden de uitvoering en het doelbereik.

Hoe vinden werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers elkaar?

01-09-2017

Het Vlaamse tijdschrift OverWerk publiceerde deze zomer een artikel over een onderzoek dat wij uitvoerden naar de matching van werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers.

Innovatie in toegepast onderzoek op Dear Future, Tilburg

03-08-2017

Collega Yannick Bleeker gaat op 26 september met toehoorders in gesprek over de toekomst van praktijkgericht onderzoek. Hij neemt toehoorders mee langs enkele innovatieve methoden en vraagt zich af welke vaardigheden onderzoekers moeten hebben.

Syllabus rekenkamerwerk

12-07-2017

De Noordelijke Rekenkamer heeft een nieuwe syllabus voor het rekenkamerwerk uitgebracht, met daarin ook een bijdrage van onze collega Katrien de Vaan. De syllabus is interessant voor iedereen die rekenkameronderzoek uitvoert of er op een andere manier mee te maken heeft.

Deeltijders gaan lerarentekort niet oplossen

05-07-2017

In verschillende kranten wordt geopperd dat een aanzienlijk deel van het lerarentekort zou kunnen worden opgelost als deeltijders in het onderwijs een grotere aanstelling zouden aanvaarden. Wij houden ons al jaren met de ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt bezig en keken eens naar de cijfers.